Aktualności!

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej konferencji z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w dniach 17–19 marca 2019 roku w hotelu Qubus w Krakowie.

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 przebiegać będzie pod hasłem:

Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy”.

Sukces ostatniej konferencji pokazał, że współdziałanie organizatorów:

  • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz
  • Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, paee.org.pl), afiliacji renomowanego International Association for Energy Economics (IAEE, www.iaee.org)

daje gwarancję jakości i wyjątkowości wydarzenia – jesteśmy przekonani, że również obrady Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 stanowić będą twórczą platformę wymiany myśli, poglądów i współpracy w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej i odbiją się pozytywnym echem w Sektorze.

Wzorem roku ubiegłego, w przyszłorocznej konferencji uczestniczyć będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego oraz przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze branży paliwowo‑energetycznej.  Nowością jest organizacja (w dniu 17 marca) sesji studenckiej, w trakcie której prezentowane będą referaty młodych adeptów nauki. Najlepsze z nich będą nagrodzone.

Wszystkim uczestnikom Konferencji oferujemy możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji w czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN:

  • Polityka Energetyczna lub
  • Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN lub
  • INSTAL;

Warunkiem publikacji jest 1) przesłanie artykułu do 25.01.2019 r., 2) otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji oraz 3) przedstawienie referatu na konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Dla Uczestników.

Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników zaowocuje nawiązaniem cennych kontaktów oraz przyniesie zmianę spojrzenia na wiele problemów.