Główne polskie sieci przesyłowe mają ponad 40 lat

Najwięksi polscy dystrybutorzy w najbliższych latach będą zmuszeni poczynić duże inwestycje na modernizację posiadanej infrastruktury – informuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w opublikowanym raporcie za rok 2017

Najgorzej prezentuje się sytuacja linii przesyłowych WN, gdzie najstarsza infrastruktura liczy już ponad 50 lat, a szczegółowe dane przedstawiają się następująco: 37% sieci WN ma ponad 40 lat, 34% między 25, a 40 lat, a jedynie 9% to sieci młodsze niż 10 lat. Przy takich statystykach dystrybutorzy będą musieli w najbliższych latach liczyć się z dużymi wydatkami na modernizację sieci, a już w ubiegłym roku na inwestycję wydali łącznie prawie 6 mld zł.

Źródło: https://www.cire.pl/item,163928,1,0,0,0,0,0,sieci-starzeja-sie-wiele-ma-ponad-40-lat.html