Program dla sektora węgla brunatnego w Polsce został przyjęty przez Radę Ministrów.

Program dla sektora węgla brunatnego w Polsce, został 30 maja przyjęty przez Radę Ministrów. Ma on być kompleksowym planem rozwoju inwestycji w obszarze górnictwa. Minister Tchórzewski podkreślił, że w dokumencie została zawarta kluczowa rola tego surowca energetycznego na postęp gospodarczy państwa.

Głównym celem przyjętego programu jest stworzenie sprzyjającego środowiska wytwarzania energii elektrycznej, które byłoby oparte o innowacyjne, wydajne technologie, pośród których znalazłoby się miejsce również na wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Dodatkowymi celami jakie są jemu stawiane jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przez budowę sektora opartego na nowoczesności, wiedzy i współpracy.

W Polsce węgiel brunatny jest wydobywany w pięciu kopalniach odkrywkowych. Jego zasoby w obecnie eksploatowanych złożach umożliwią pozostanie na obecnym poziomie wydobycia i pracy kompleksów tylko do roku 2030. Do tego czasu konieczna będzie modernizacja i budowa nowych jednostek.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/rada-ministrow-przyjela-program-dla-sektora-gornictwa-wegla-brunatnego-w-polsce