W ciągu najbliższych dwóch miesięcy aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej może się stać przedmiotem obrad Rady Ministrów.

Józef Sobolewski, dyrektor Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii, stwierdził w rozmowie z portalem WNP.pl, że w najbliższym czasie aktualizacja PPEJ może stać się tematem obrad Rady Ministrów. Dodał, że z formalnego punktu widzenia jest ona gotowa, a teraz trwają jedynie prace dodatkowe.

Dyrektor w rozmowie podkreślał, że określenie modelu finansowania elektrowni jądrowej nie powinno być traktowanie jako najważniejszy element całego programu, ponieważ kwestia jej budowy dotyczy bardzo szerokich interesów państwa.

Pojawiła się również informacja dotycząca wyboru dostawcy technologii. Dyrektor powiedział, że wybór ten nie zostanie raczej przeprowadzony w formie przetargu publicznego, a ważną przesłanką będzie kraj pochodzenia technologii. Dodał jednak, że nie ma tu narzucania ograniczeń, a każdy, kto dysponuje odpowiednią technologią, może wziąć udział w dialogu technicznym.

http://energetyka.wnp.pl/energetyka_atomowa/za-dwa-miesiace-rzad-zajmie-sie-programem-jadrowym,323506_1_0_0.html