Elektrownia Opole obniży emisję NOx

Dzięki podpisanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowie, Elektrownia Opole rozbuduje dotychczas istniejące instalacje redukcji emisji NOx do wartości poniżej 150 mg/Nm3. Przewidywane koszty inwestycji wyniosą ok. 300 mln zł. Oprócz planowanej rozbudowy instalacji redukującej emisję NOx modernizacja ma objąć również zwiększenie powierzchni ogrzewalnej przegrzewacza pary wtórnej oraz ochronę ekranów komory paleniskowej przed korozją dzięki zastosowaniu powłok ochronnych. Prace zostaną przeprowadzone w latach 2019 -2021.

 

Źródło: https://www.cire.pl/item,164678,1,0,0,0,0,0,w-elektrowni-opole-rozbuduja-instalacje-redukcji-emisji-nox-.html