Metropolitalny projekt „Energia dla seniora”

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zawiązana została grupa zakupowa, w której partycypuje 88 podmiotów, w tym 41 miast i gmin oraz obiektów użyteczności publicznej.

Grupa ma zajmować się m. in. uzyskiwaniem atrakcyjnych finansowo dostaw energii elektrycznej od 2019 roku i obejmować ma osoby powyżej 65 roku życia. Wynegocjowanie korzystnych ofert ma być możliwe dzięki dużej ilości nabywanej energii. Dostawca zostanie wybrany na drodze przetargu, którego rozpoczęcie nastąpi na przełomie czerwca i lipca.

 

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/metropolia-tworzy-grupe-zakupowa-i-pracuje-nad-projektem-energia-dla-seniora,109237.html