Raport NIK: Polska zaniedbała surowce strategiczne

NIK opublikował raport, w którym stwierdza: Polska, choć jest liczącym się na świecie producentem miedzi oraz srebra i krajem zasobnym w złoża surowców metalicznych, chemicznych, skalnych oraz surowców energetycznych, od lat nie ma jasno określonej polityki surowcowej państwa.

Niski poziom zagospodarowania złóż w Polsce jest jedną z wielu konsekwencji braku jasno określonych przepisów i kompetencji oraz planu wykorzystania złóż kopalin. Najwyższa Izba Kontroli publikuje również zalecenia, dotyczące zmian prawnych, które mają usprawnić działanie polityki surowcowej.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wegiel/nik-polska-zaniedbala-surowce-strategiczne