Unia Europejska ustala cel dotyczący OZE na 32% do 2030 r.

Przedstawiciele europarlamentu oraz państw członkowskich Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i ustalili cel produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE na 32%. Dodatkowo zawarta została klauzula, według której w 2023 r. zostanie dokonany przegląd, a cel może zostać w ramach niego podniesiony.

Decyzję tę skomentował Maciej Burny, będący sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej: „Wolelibyśmy, żeby ten cel był niższy, ale to narzędzia jego realizacji będą dla nas ważniejsze”. Warto wspomnieć, że ustalony cel jest niższy, niż początkowe założenia negocjacyjne, które mówiły o 27%.

Regulacje te mają na celu zmniejszenie gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku w porównaniu do roku 1990.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wolelibysmy-zeby-ten-cel-byl-nizszy-ue-podnosi-celdotyczacy-oze