Innowacyjny projekt rewitalizacji terenów pogórniczych

Po raz pierwszy w Polsce wprowadzamy nowoczesny, innowacyjny, wg naszego pomysłu projekt zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych. Wierzę, że ten program będzie zrealizowany – stwierdził minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas prezentacji JSW na temat rewitalizacji KWK Krupiński.

Projekt, o którym mowa został przygotowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową. W jego skład wchodzi plan kompleksu przemysłowego, w którym ma się znaleźć między innymi nowoczesny zakład włókien węglowych, pierwsza w Polsce podziemna elektrownia szczytowo-pompowa, a także fabryka ogniw wodorowych i pojazdów, które mogłyby napędzać.

Minister podczas prezentacji podkreślił ambitność projektu, a także wyraził przekonanie, że spółka JSW chce, aby był to najlepiej zagospodarowany teren pogórniczy na świecie.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/tchorzewski-rewitalizujemy-tereny-pogornicze