Plany firmy Rafako na przyszłość

Prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail opowiedziała PAP o planach firmy na przyszłość. „Instalacje ochrony środowiska w elektrowniach, budowa bloków energetycznych na rynkach zagranicznych, zmniejszenie wartości pojedyńczych projektów, sektor ropy i gazu to główne kierunki rozwoju” – mówiła.

Strategię firmy dominować będą instalacje ochrony środowiska takie jak instalacje odsiarczania czy odazotowania spalin. Plany te są bezpośrednio związane z koniecznością dostosowania się Polski do zaostrzonych norm emisji, takich jak konkluzje BAT. Zakładamy, że takich instalacji będzie sporo, ich horyzont czasowy jest przez UE prezyzyjnie wyznaczony, spółki energetyczne są dobrze przygotowane, część przetargów jest już w toku, reszta powinna być rozpisana do końca tego i na początku następnego roku” – dodawała prezes Wasilewska-Semali.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/plany-rafako-ochrona-srodowiska-projekty-zagraniczne-sektor-ropy-i-gazu