Polska droga do czystej energii bez likwidacji miejsc pracy

Kazimierz Grajcarek z NSZZ Solidarność podczas spotkania, które poprzedzało społeczną konferencję PRE-COP24 w Katowicach, przedstawił plan na pogodzenie czystego środowiska i braku likwidacji miejsc pracy. „Uważamy, że nie chodzi o likwidację gazów cieplarnianych, ale o ich zagospodarowanie” – powiedział.

Związkowcy podkreślali, że dwutlenek węgla powinien być uważany jako półfabrykat, którego można później użyć do innych celów. Dodawali też, że węgiel może być czystym surowcem, ale powinien być w odpowiedni sposób przetwarzany, a inwestycje i wprowadzanie nowych technologi powinno być przeprowadzane właśnnie głównie w obszarze jego przeróbki.

Na Konferencji PRE-COP24 NSZZ Solidarność będzie próbowało przekonać do swoich racji inne podmioty oraz starać się wypracować wspólne poskie stanowsko na grudniowy szczyt klimatyczny w Katowicach w grudniu 2018 roku.

Źródło: https://energetyka.wnp.pl/wegiel-nie-musi-byc-brudny-oto-polska-droga-do-czystego-srodowiska,328093_1_0_1.html