W 2016 roku smog pozbawił życia 19 tys. Polaków.

Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w 2016 roku smog był przyczyną śmierci 19 tys. mieszkańców Polski, a koszty zdrowotne oraz finansowe związane z jego emisją sięgają 30 mld euro rocznie.

Według raportu, to właśnie niska emisji, czyli emisja ze źródeł nisko położonych, jest główną przyczyną złej jakości powietrza w Polsce. Raport został zaprezentowany przez minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz, która stwierdziła – „Chcieliśmy policzyć koszty, ile nas kosztuje fatalna jakość powietrza. To nie tylko koszty wewnętrzne, czyli cena paliwa, ale też zewnętrzne, czyli to, co wszyscy płacimy za obniżenie jakości życia, czy koszty zdrowotne. Tego typu szacunki nigdy nie były robione”.

Raport ten bierze pod uwagę źródła szkodliwych emisji, podatność na szkodliwe czynniki, liczbę ludności jaka jest na nie narażona, ocenia skutki zdrowotne ekspozycji na smog oraz analizuje koszty emisji. Najtragiczniejszym wnioskiem raportu jest ilość osób, która zmarła w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Na terenach miejskich wynosiła ona 15 tys. osób oraz 4 tys. na terenach wiejskich.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/w-2016-roku-smog-skrocil-zycie-19-tys-mieszkancow-polski