Finansowanie OZE jednym z tematów Forum Ekonomicznego w Krynicy

Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii było jednym z tematów Forum Ekonomicznego w Krynicy. Na ten temat wypowiadali się m.in. dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz czy prezes PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński.

Andrzej Kazimierski stwierdził, że Polska w porównaniu do poprzednich lat, zwolniła z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Jako przyczyny wymienił on m.in. eliminację współspalania biomasy z węglem oraz zbyt długi czas tworzenia ustawy o OZE. Dodał, że ministerstwo robi co może, aby unijne cele na rok 2020 były coraz bliżej faktycznej realizacji.

Krzysztof Pietraszkiewicz, odnosząc się do finansowania OZE przez banki, stwierdził, że w ostatnich latach pojawił się brak zaufania do rządu oraz regulacji przez niego wprowadzanych. Jako powód takiej sytuacji wymienił m.in. spadek wartości zielonych certyfikatów, co spowodowało pogorszenie rentowności projektów, wspieranych przez banki.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/debata-o-finansowaniu-oze-na-forum-ekonomicznym-w-krynicy