Od czerwca tego roku przybyło 174 małych instalacji OZE

Portal Gramwzielone.pl poinformował, że Urząd Regulacji Energetyki dopisał w ostatnim kwartale do rejestru wytwórców energii 174 małe instalacje OZE. Aktualnie w rejestrze znajduje się 615 instalacji, gdzie pierwsze z nich zostały wpisane w kwietniu 2015 r.

Rejestr aktualizowany jest pod koniec każdego kwartału. Według ustawy OZE, jako małe instalacje zaliczane są instalacje o łącznej zainstalowanej mocy ponad 50 kW, jednak mniejszej niż 500 kW, przyłączone do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. W przypadku instalacji produkujących moc cieplną zakres małych instalacji mieści się pomiędzy 150 kW, a 900 kW.

Ustawa o OZE nakłada na małych wytwórców energii szereg obowiązków, jak prowadzenie dokumentacji na temat ilości wytworzonej energii, ilości energii sprzedanej oraz zużycia paliw. Dodatkowo zobowiązani są do sporządzania sprawozdań, które do URE muszą być terminowo dostarczane.