Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie Energies

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Energies (Open Access Journal liczba punktów MNiSW: 140, Impact Factor: 2,7), w numerze specjalnym zatytułowanym Economic and Policy Challenges of the Energy Transition in CEE Countries, pod redakcją dr hab. inż. Jacka Kamińskiego, prof. IGSMiE PAN. Tematyka zgłaszanych artykułów powinna dotyczyć szeroko rozumianych wyzwań stojących przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej w związku z transformacją energetyczną w kierunku gospodarki nisko- lub zeroemisyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/economic_policy_challenges_energy_transition_CEE_countries

Termin zgłaszania artykułów upływa: 10 stycznia 2021 r.