FGE KRAKÓW 2020 – podsumowanie

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2020 roku odbyła się trzecia konferencja z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej organizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski, które jest afiliacją International Association for Energy Economics. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem Energetyka i ciepłownictwo – wyzwania na nową dekadę.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się Studencka Sesja Naukowa zatytułowana Przyszłość krajowego rynku paliw i energii – perspektywa na nową dekadę, połączona z konkursem na najlepszy referat zgodny z tematyką konferencji. Sesja była wyjątkowym wydarzeniem dla młodych adeptów nauki. Otrzymali oni możliwość prezentacji wyników badań przed licznym gronem pracowników uczelni, przedstawicieli Spółek z sektora paliwowo-energetycznego oraz innych studentów. Była to doskonała okazja do dyskusji nad wyzwaniami sektora paliwowo-energetycznego, jak również nawiązania kontaktów, które w przyszłości pozwolą podjąć pracę w sektorze energetyki i ciepłownictwa. Po zakończeniu Sesji odbyła się uroczysta kolacja w trakcie której wręczone zostały dyplomy i nagrody dla zwycięzców Sesji. Partnerem Sesji oraz fundatorem nagród w konkursie była Enea S.A.

W dniu 31.08.2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Konferencji, którego dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Prezes Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMIE PAN. Tuż po rozpoczęciu odbyła się pierwsza sesja plenarna pt. Racjonalny mix energetyczny – czyli jaki?, w której paneliści dyskutowali na temat kierunków rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Oprócz technologii wytwórczych wpływających na krajowy mix energetyczny skupiono się również na roli państwa i przyjmowanych dokumentów w kreowaniu polityki energetycznej. Dyskusję moderowaną przez Pana Redaktora Rafała Zasunia (WysokieNapięcie.pl) poprzedził referat wprowadzający prof. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej. Oprócz samego referenta w dyskusji uczestniczyli dr inż. Rafał Gawin (Prezes Urzędu Regulacji Energetyki), dr Dawid Klimczak (Członek Zarządu, LERTA), dr hab. Krzysztof Zamasz (Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, Veolia Energia Polska) oraz Piotr Zawistowski (Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii). Partnerem sesji było Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski oraz TAURON Energia Polska.

Po krótkiej przerwie, we współpracy z Węglokoks Energia Sp. z o.o., odbył się panel dyskusyjny pt. Szanse i zagrożenia dla kogeneracji na lokalnych rynkach ciepła. Uczestnicy dyskusji rozważali m.in, które technologie w najbliższej dekadzie będą kluczowe dla spełnienia wymagań zapotrzebowania na ciepło – kogeneracja, ciepłownie OZE, ciepło z odpadów, czy też odpowiednia kombinacja wskazanych technologii. Panel rozpoczął referat Pana Jacka Szymczaka Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – moderatora Panelu. W dyskusji udział wzięli: Jacek Boroń (Prezes Zarządu, Węglokoks Energia), dr inż. Sławomir Gibała (Wiceprezes Zarządu, TAURON Ciepło), Paweł Kaliński (Dyrektor Departamentu Rynku Ciepła, PGE Energia Ciepła), dr Marek Mrówczyński (Prezes Zarządu, InstalMedia) oraz Remigiusz Nowakowski (Dyrektor Wykonawczy ds. ciepłownictwa i chłodzenia w Fortum oraz Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych).

W trzecim Panelu pt. Jaka przyszłość dla polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych? omawiane były zagadnienia związane z funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznych i sieci ciepłowniczych. Spółki dystrybucyjne przedstawiły również dokonania związane z realizacją modernizacji i nowych inwestycji. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Pan Robert Zasina (Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja oraz Prezes PTPiREE). W dyskusji wzięli udział: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. USz. (Wiceprezes ds. innowacji i logistyki, Enea Operator oraz Uniwersytet Szczeciński), dr inż. Grzegorz Kinelski (Dyrektor Departamentu Obrotu Energią, Veolia Energia Polska), Remigiusz Nowakowski (Dyrektor Wykonawczy ds. ciepłownictwa i chłodzenia w Fortum oraz Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych) a także wspomniany już Pan Robert Zasina. Moderatorem dyskusji był Redaktor Rafał Zasuń (WysokieNapiecie.pl). Partnerem Sesji była Grupa Enea S.A.

Ostatni panel dyskusyjny pierwszego dnia Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020 zatytułowany był Odnawialne źródła energii w energetyce i ciepłownictwie – kluczowe aspekty ekonomiczne i techniczne. Partnerem Panelu była Towarowa Giełda Energii S.A. Dyskusja moderowana przez Bartłomieja Derskiego (WysokieNapiecie.pl) została poprzedzona dwoma referatami wprowadzającymi autorstwa Grzegorza Wiśniewskiego (Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej) oraz Mariana Łyko (Prezes Zarządu, MPEC Kraków). Podczas panelu poruszane były tematy związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przedstawiona została również przygotowana przez MPEC Kraków mapa ciepła wraz z wszystkimi wartościowymi danymi deklarującymi kierunki rozwoju energetyki cieplnej miasta. W panelu udział wzięli: Marian Łyko (Prezes Zarządu, MPEC Kraków), Grzegorz Wiśniewski (Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej), dr inż. Bartosz Krysta (Dyrektor Handlowy, Veolia Energia Warszawa), Michał Orłowski (Dyrektor Wykonawczy, TAURON Polska Energia) oraz dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO (Politechnika Opolska).

Intensywny dzień pełen dyskusji zakończony został kolacją oraz spotkaniem towarzyskim w „Mile Stone” Jazz Club w Hotelu Qubus.

Drugi dzień konferencji rozpoczął Panel pt. Rynek paliw dla energetyki i ciepłownictwa, moderowany przez Redaktora Wojciecha Jakóbika (Biznes Alert). Podczas dyskusji poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym i wdrażaniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Przedmiotem debaty była również neutralność klimatyczna kontynentu. Uczestnicy zastanawiali się czy Europa jest w stanie do 2050 r. stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.  Wprowadzeniem do tej tematyki było wystąpienie dr hab. inż. Adama Szurleja, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza). Przedstawione podczas dyskusji merytoryczne opinie i celne spostrzeżenia pozwoliły spojrzeć na rynek paliw z różnych perspektyw. Zadbali o to uczestnicy panelu: dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMIE PAN (Dyrektor IGSMiE PAN), dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr Dawid Klimczak (Członek Zarządu, LERTA), dr inż. Łukasz Herezy (Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, LW Bogdanka) oraz Piotr Potoniec (Dyrektor ds. handlowych, TAURON Wydobycie). Partnerem panelu była LW Bogdanka.

Ostatnim panelem podczas tegorocznej konferencji była sesja pt. Konsument na rynkach energii elektrycznej i ciepła, która odbyła się dzięki współpracy z Veolia Energia Polska. Sesja ta była wartościowym zwieńczeniem wszystkich dyskusji panelowych. W jej trakcie przeanalizowano rolę konsumenta na rynka energii elektrycznej i ciepła. Skupiono się na roli konsumenta zarówno jako odbiorcy, ale też i wytwórcy energii. Borys Tomala (Prezes Zarządu, LERTA) wygłosił referat wprowadzający do tematyki poruszanej podczas Sesji. Dyskusję moderował Redaktor Wojciech Jakóbik (Biznes Alert), a udział w dyskusji wzięli: dr inż. Paweł Jastrzębski (Dyrektor ds. Innowacji, MPEC Kraków), Ireneusz Perkowski (Dyrektor Biura Obrotu Energią, Control Process), dr inż. Tomasz Mirowski (IGSMiE PAN), Borys Tomala (Prezes Zarządu, LERTA) oraz dr inż. Grzegorz Kinelski (Dyrektor Departamentu Obrotu Energią, Veolia Energia Polska).

Ostatnim wydarzeniem na tegorocznej konferencji była Naukowa Sesja Tematyczna, prowadzona przez dr inż. Tomasza Mirowskiego (IGSMiE PAN), której Partnerami były firmy Geodivision oraz CashDirector. W trakcie sesji przedstawiono następujące referaty:

  • dr inż. Paweł Jastrzębski (MPEC Kraków): Mapa ciepła – innowacyjne rozwiązania MPEC Kraków
  • Dariusz Łazor (Geodivision): Analityka geoprzestrzenna wspierająca decyzje biznesowe w energetyce
  • Patrycja Strzelecka (CashDirector): Usługi dodane jako wsparcie MŚP w czasie pandemii
  • Anna Kielerz/Monika Porzerzyńska-Antonik (Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Katowicach): Perspektywy dla węgla kamiennego w energetyce zawodowej i ciepłownictwie
  • Sławomir Sowa (Politechnika Poznańska): Zastosowanie systemów energetyki odnawialnej sposobem na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Po zakończeniu wszystkich prezentacji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN, serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział w Forum Gospodarki Energetycznej 2020 i zaprosił na przyszłoroczną konferencję. Żywe dyskusje pełne merytoryki oraz duże zainteresowanie konferencją potwierdziły, że zaproponowana formuła spotkań wokół sektora paliwowo-energetycznego w Krakowie to dobre rozwiązanie, pozwalające na wymianę opinii i poglądów w najważniejszych kwestiach. 

Tegoroczne Forum zgromadziło około 110 osób, a podczas Sesji Forum przeprowadzono 6 moderowanych dyskusji panelowych oraz wygłoszono łącznie 12 referatów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Minister Klimatu dr Michał Kurtyka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dr inż. Rafał Gawin, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami Strategicznymi Forum byli Enea S.A. i TAURON Polska Energia.
Partnerami wspierającymi Veolia, Węglokoks Energia oraz MPEC Kraków.
Ponadto partnerami konferencji byli: Miasto Kraków, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, geodivision oraz CashDirector.

Patronami medialnymi Forum Gospodarki Energetycznej byli: Radio Kraków, Polskie Radio Katowice, BiznesAlert.pl, Cire.pl, Magiczny Kraków (kraków.pl), INSTAL, Radio 1.7, wysokienapiecie.pl