Komitet Organizacyjny


  • Dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN – Przewodniczący 
  • Mgr inż. Marcin Malec – Sekretarz
  • Mgr inż. Przemysław Kaszyński
  • Dr inż. Maciej Sołtysik
  • Dr Radosław Miśkiewicz
  • Dr inż. Grzegorz Kinelski
  • Mgr inż. Pablo Benalcazar
  • Inż. Jerzy Pająk
  • Anna Karnasiewicz