Komitet Organizacyjny FGE KRAKÓW 2020


  • Dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN – Przewodniczący 
  • Mgr inż. Marcin Malec – Sekretarz
  • Dr inż. Przemysław Kaszyński
  • Dr inż. Grzegorz Kinelski
  • Dr inż. Maciej Sołtysik
  • Mgr inż. Pablo Benalcazar
  • inż. Mikołaj Krupa