Zakres tematyczny FGE KRAKÓW 2020

  • Racjonalny mix energetyczny dla Polski – czyli jaki?

  • Szanse i zagrożenia dla kogeneracji na lokalnych rynkach ciepła

  • Jaka przyszłość dla polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych?

  • Odnawialne źródła energii w energetyce i ciepłownictwie – kluczowe aspekty ekonomiczne i techniczne

  • Konsument na rynkach energii elektrycznej i ciepła

  • Rynek paliw dla energetyki i ciepłownictwa