Zakres tematyczny FGE KRAKÓW 2018

  • Szanse i zagrożenia dla energetyki konwencjonalnej w dobie gospodarki innowacyjnej

  • Wyzwania dla rynku ciepła

  • Innowacyjne usługi w energetyce

  • Nowoczesne przedsiębiorstwa energetyczne na konkurencyjnym rynku energii

  • Wyzwania dla przemysłu energochłonnego

  • Rynek mocy a innowacje w sektorze energetycznym

  • Elektromobilność – dylematy nowoczesnej elektroenergetyki

  • Bezpieczeństwo energetyczne – paliwa dla innowacyjnej energetyki

  • Innowacje w polskim wydaniu, czyli zysk – tak, ryzyko – nie