Zakres tematyczny FGE KRAKÓW 2019

  • Przyszłość krajowego sektora paliwowo-energetycznego w świetle założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

  • Jak rynek mocy zmieni polską energetykę? Wnioski i rekomendacje po pierwszych aukcjach mocy

  • Dylematy wyboru optymalnego mechanizmu wsparcia rozwoju kogeneracji

  • Ceny energii elektrycznej – rentowność spółek energetycznych a konkurencyjność gospodarki

  • Klastry energii – pierwsze doświadczenia

  • Innowacyjne technologie w energetyce – aspekty ekonomiczne i techniczne