Zakres tematyczny FGE KRAKÓW 2019

  • Jak rynek mocy zmieni polską energetykę? Wnioski i rekomendacje po pierwszych aukcjach mocy

  • Jak rynek mocy wpłynie na krajowy rynek paliw?

  • Przedsiębiorstwa energochłonne na rynku mocy – mrzonki czy realne szanse poprawy rentowności

  • Kodeksy sieciowe a funkcjonowanie przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych

  • Dylematy wyboru optymalnego mechanizmu wsparcia rozwoju kogeneracji

  • Magazynowanie energii – wybrane aspekty ekonomiczne i techniczne

  • Klastry energii – pierwsze doświadczenia

  • Modelowanie i prognozowanie w kontekście wdrażania rynku mocy

  • Innowacyjne technologie w światowej energetyce – aspekty ekonomiczne i techniczne