Finansowanie OZE jednym z tematów Forum Ekonomicznego w Krynicy

Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii było jednym z tematów Forum Ekonomicznego w Krynicy. Na ten temat wypowiadali się m.in. dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz czy prezes PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński.

Andrzej Kazimierski stwierdził, że Polska w porównaniu do poprzednich lat, zwolniła z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Jako przyczyny wymienił on m.in. eliminację współspalania biomasy z węglem oraz zbyt długi czas tworzenia ustawy o OZE. Dodał, że ministerstwo robi co może, aby unijne cele na rok 2020 były coraz bliżej faktycznej realizacji.

Krzysztof Pietraszkiewicz, odnosząc się do finansowania OZE przez banki, stwierdził, że w ostatnich latach pojawił się brak zaufania do rządu oraz regulacji przez niego wprowadzanych. Jako powód takiej sytuacji wymienił m.in. spadek wartości zielonych certyfikatów, co spowodowało pogorszenie rentowności projektów, wspieranych przez banki.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/debata-o-finansowaniu-oze-na-forum-ekonomicznym-w-krynicy

W 2016 roku smog pozbawił życia 19 tys. Polaków.

Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w 2016 roku smog był przyczyną śmierci 19 tys. mieszkańców Polski, a koszty zdrowotne oraz finansowe związane z jego emisją sięgają 30 mld euro rocznie.

Według raportu, to właśnie niska emisji, czyli emisja ze źródeł nisko położonych, jest główną przyczyną złej jakości powietrza w Polsce. Raport został zaprezentowany przez minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz, która stwierdziła – „Chcieliśmy policzyć koszty, ile nas kosztuje fatalna jakość powietrza. To nie tylko koszty wewnętrzne, czyli cena paliwa, ale też zewnętrzne, czyli to, co wszyscy płacimy za obniżenie jakości życia, czy koszty zdrowotne. Tego typu szacunki nigdy nie były robione”.

Raport ten bierze pod uwagę źródła szkodliwych emisji, podatność na szkodliwe czynniki, liczbę ludności jaka jest na nie narażona, ocenia skutki zdrowotne ekspozycji na smog oraz analizuje koszty emisji. Najtragiczniejszym wnioskiem raportu jest ilość osób, która zmarła w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Na terenach miejskich wynosiła ona 15 tys. osób oraz 4 tys. na terenach wiejskich.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/w-2016-roku-smog-skrocil-zycie-19-tys-mieszkancow-polski

Gotowi do transportu paneli do największej na świecie elektrowni słonecznej

Szwajcarska grupa spedycyjna Panalpina wyraziła gotowość do dostarczenia 3000 kontenerów z panelami słonecznymi do Egiptu, gdzie powstaje największa na świecie elektrownia słoneczna. Panele będą dostarczane z Chin i Hiszpanii.

Elektrownia będzie nosić Benban Solar Park i powstaje będzie na Pustyni Nubijskiej 650 km na południe od Kairu. Jej całkowita powierzchnia liczyć będzie 37 km kw. Elektrownia jest odpowiedzią na wysoki wzrost populacji oraz zapotrzebowania na energię w Egipcie w ciągu ostatnich lat. Ma zapewnić stałe dostawy energii elektrycznej po niskich cenach oraz przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju. Moc elektrowni ma planowo wynoić 1,8 GW, a rocznie ma dostarczać 3,8 TWh energii.

Źródło: https://energetyka.wnp.pl/juz-produkuja-panele-dla-najwiekszej-elektrowni-slonecznej-na-swiecie,328535_1_0_0.html

Czy Iran pozostanie w porozumieniu nuklearnym?

Rekomendację w sprawie statusu Iranu w porozumieniu dotyczącym programu nuklearnego wyraziła irańska organizacja ds. energetyki jądrowej (AEOI). Radzi ona alby kraj nie wycofywał się z umowy.

Rzecznik organizacji Behrus Kamalwandi zapewnił w czwartek, że Unia Europejska stoi po stronie Iranu zarówno w kwestiach gospodarczych jak i politycznych. Dodał również, że poparcie to jest między innymi uzależnione od pozostania Iranu przy porozumieniu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podjął w maju tego roku decyzję o wycofaniu swojego kraju z porozumienia nuklearnego, które w 2015 roku Iran podpisał z sześcioma krajami, nakładając przy tym na Teheran sankcje. Porozumienie to nakładało na Iran obowiązek rezygnacji z programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji gospodarczych.

Źródło: https://www.energetyka24.com/organizacja-ds-energetyki-jadrowej-zaleca-iranowi-pozostanie-przy-porozumieniu-nuklearnym

Plany firmy Rafako na przyszłość

Prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail opowiedziała PAP o planach firmy na przyszłość. „Instalacje ochrony środowiska w elektrowniach, budowa bloków energetycznych na rynkach zagranicznych, zmniejszenie wartości pojedyńczych projektów, sektor ropy i gazu to główne kierunki rozwoju” – mówiła.

Strategię firmy dominować będą instalacje ochrony środowiska takie jak instalacje odsiarczania czy odazotowania spalin. Plany te są bezpośrednio związane z koniecznością dostosowania się Polski do zaostrzonych norm emisji, takich jak konkluzje BAT. Zakładamy, że takich instalacji będzie sporo, ich horyzont czasowy jest przez UE prezyzyjnie wyznaczony, spółki energetyczne są dobrze przygotowane, część przetargów jest już w toku, reszta powinna być rozpisana do końca tego i na początku następnego roku” – dodawała prezes Wasilewska-Semali.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/plany-rafako-ochrona-srodowiska-projekty-zagraniczne-sektor-ropy-i-gazu