Unia Europejska ustala cel dotyczący OZE na 32% do 2030 r.

Przedstawiciele europarlamentu oraz państw członkowskich Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i ustalili cel produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE na 32%. Dodatkowo zawarta została klauzula, według której w 2023 r. zostanie dokonany przegląd, a cel może zostać w ramach niego podniesiony.

Decyzję tę skomentował Maciej Burny, będący sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej: „Wolelibyśmy, żeby ten cel był niższy, ale to narzędzia jego realizacji będą dla nas ważniejsze”. Warto wspomnieć, że ustalony cel jest niższy, niż początkowe założenia negocjacyjne, które mówiły o 27%.

Regulacje te mają na celu zmniejszenie gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku w porównaniu do roku 1990.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wolelibysmy-zeby-ten-cel-byl-nizszy-ue-podnosi-celdotyczacy-oze

Podpisanie umowy o wartości 6 mld zł na budowę bloku w Ostrołęce.

Jak informuje portal wnp.pl, minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział na dzisiaj podpisanie umowy na budowę nowego bloku o w elektrowni w Ostrołęce. Elektrownia ta będzie najprawdopodobniej ostatnią tak dużą nowo powstającą elektrownią w Polsce i będzie odpowiedzialna za dostarczanie energii na wschodzie kraju.

Projekt ten szacuje się na wartość 6 mld zł i jest on wspólnym przedsięwzięciem Enei oraz Energi, które to mają mieć po 50% udziałów w spółce. Budowany blok będzie miał moc 1000MW, będzie blokiem kondensacyjnym o parametrach nadkrytycznych i o sprawności netto co najmniej  45%.

Źródło: https://energetyka.wnp.pl/podpisanie-umowy-na-ostroleke-wszystko-co-warto-wiedziec-o-inwestycji-za-6-mld-zl,326849_1_0_0.html

Tauron ogłosił przyłączenie do sieci już ponad 10000 mikroinstalacji

Z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wynika, że wraz z przyłączeniami dokonywanymi w pierwszym kwartale 2018 r. w sieci Tauron Dystrybucja znajdowało się 10 297 mikroinstalacji OZE, a ich całościowa moc liczyła 62,16 MW.

W pierwszym kwartale 2018 r. Tauron Dystrybucja zanotował przyłączenie 1157 mikroinstalacji OZE, z czego wszystkie, oprócz jednej instalacji wiatrowej o mocy 3kW, to instalacje fotowoltaiczne.

Wzrastające liczby przyłączanych instalacji, obserwowane z kwartału na kwartał, to w dużej części zasługa unijnych dotacji i projektów przez nie realizowanych.

Źródło: https://www.cire.pl/item,165730,1,0,0,0,0,0,tauron-przylaczyl-juz-ponad-10-tys-mikroinstalacji.html

Raport NIK: Polska zaniedbała surowce strategiczne

NIK opublikował raport, w którym stwierdza: Polska, choć jest liczącym się na świecie producentem miedzi oraz srebra i krajem zasobnym w złoża surowców metalicznych, chemicznych, skalnych oraz surowców energetycznych, od lat nie ma jasno określonej polityki surowcowej państwa.

Niski poziom zagospodarowania złóż w Polsce jest jedną z wielu konsekwencji braku jasno określonych przepisów i kompetencji oraz planu wykorzystania złóż kopalin. Najwyższa Izba Kontroli publikuje również zalecenia, dotyczące zmian prawnych, które mają usprawnić działanie polityki surowcowej.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wegiel/nik-polska-zaniedbala-surowce-strategiczne

Projekt e-Van na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółki energetyczne Enea SA, Energa-Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja, podpisały list intencyjny, w ramach którego mają zawiązać współpracę na wielu płaszczyznach na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Projekt nosi tytuł e-VAN i jego nadrzędnym celem będzie stworzenie nowoczesnego, wolnego od emisji samochodu dostawczego.

Pojazd ten ma w przyszłości być używany do pracy w spółkach biorących udział w projekcie, przy realizacji codziennych zadań. W planie jest stworzenie również innych innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technicznych. Zakończenie programu jest przewidywane na rok 2022.

Wiceminister Energii Michał Kurtyka, stwierdził że program ten jest kolejnym krokiem do popularyzacji elektromobilności w Polsce oraz wyraził nadzieję na dobre wykorzystanie powstającego pojazdu przez spółki biorące udział w projekcie.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/wspolny-projekt-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oraz-spolek-energetycznych