Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie Energies

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Energies (Open Access Journal liczba punktów MNiSW: 140, Impact Factor: 2,7), w numerze specjalnym zatytułowanym Economic and Policy Challenges of the Energy Transition in CEE Countries, pod redakcją dr hab. inż. Jacka Kamińskiego, prof. IGSMiE PAN. Tematyka zgłaszanych artykułów powinna dotyczyć szeroko rozumianych wyzwań stojących przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej w związku z transformacją energetyczną w kierunku gospodarki nisko- lub zeroemisyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/economic_policy_challenges_energy_transition_CEE_countries

Termin zgłaszania artykułów upływa: 10 stycznia 2021 r.

FGE KRAKÓW 2020 – zmiana terminu

Szanowni Państwo,

w świetle nowych informacji w sprawie niezbędnych działań prewencyjnych zapobiegających rozwojowi koronawirusa w Polsce, podjęliśmy decyzję o przesunięciu Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020 na inny termin. Kierowani odpowiedzialnością za zdrowie uczestników konferencji wierzymy, że jest to właściwa decyzja.

Z góry dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Partnerom konferencji za wyrozumiałość, wyrażając jednocześnie nadzieję, że spotkamy się w Krakowie w innym terminie. Zapewniamy, że wszystkie przesłane do nas karty uczestnictwa zachowają swoja ważność. W kolejnych komunikatach poinformujemy Państwa o nowym terminie FGE KRAKÓW 2020.

Równocześnie pragniemy przeprosić wszystkich uczestników i panelistów za wszelkie trudności wynikające z podjętej przez nas decyzji.

Łączymy wyrazy szacunku,

Komitet Organizacyjny
Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
adres e-mail: fge@min-pan.krakow.pl
tel.: +48 12 633-02-96
kom.: +48 665-922-440
witryna internetowa: www.forum-ge.pl

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej może się stać przedmiotem obrad Rady Ministrów.

Józef Sobolewski, dyrektor Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii, stwierdził w rozmowie z portalem WNP.pl, że w najbliższym czasie aktualizacja PPEJ może stać się tematem obrad Rady Ministrów. Dodał, że z formalnego punktu widzenia jest ona gotowa, a teraz trwają jedynie prace dodatkowe.

Dyrektor w rozmowie podkreślał, że określenie modelu finansowania elektrowni jądrowej nie powinno być traktowanie jako najważniejszy element całego programu, ponieważ kwestia jej budowy dotyczy bardzo szerokich interesów państwa.

Pojawiła się również informacja dotycząca wyboru dostawcy technologii. Dyrektor powiedział, że wybór ten nie zostanie raczej przeprowadzony w formie przetargu publicznego, a ważną przesłanką będzie kraj pochodzenia technologii. Dodał jednak, że nie ma tu narzucania ograniczeń, a każdy, kto dysponuje odpowiednią technologią, może wziąć udział w dialogu technicznym.

http://energetyka.wnp.pl/energetyka_atomowa/za-dwa-miesiace-rzad-zajmie-sie-programem-jadrowym,323506_1_0_0.html

Program dla sektora węgla brunatnego w Polsce został przyjęty przez Radę Ministrów.

Program dla sektora węgla brunatnego w Polsce, został 30 maja przyjęty przez Radę Ministrów. Ma on być kompleksowym planem rozwoju inwestycji w obszarze górnictwa. Minister Tchórzewski podkreślił, że w dokumencie została zawarta kluczowa rola tego surowca energetycznego na postęp gospodarczy państwa.

Głównym celem przyjętego programu jest stworzenie sprzyjającego środowiska wytwarzania energii elektrycznej, które byłoby oparte o innowacyjne, wydajne technologie, pośród których znalazłoby się miejsce również na wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Dodatkowymi celami jakie są jemu stawiane jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przez budowę sektora opartego na nowoczesności, wiedzy i współpracy.

W Polsce węgiel brunatny jest wydobywany w pięciu kopalniach odkrywkowych. Jego zasoby w obecnie eksploatowanych złożach umożliwią pozostanie na obecnym poziomie wydobycia i pracy kompleksów tylko do roku 2030. Do tego czasu konieczna będzie modernizacja i budowa nowych jednostek.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/rada-ministrow-przyjela-program-dla-sektora-gornictwa-wegla-brunatnego-w-polsce

Minister Tchórzewski spotyka się z szefem Agencji Energii Jądrowej OECD

Na spotkaniu, jakie odbyło się 28 maja w Warszawie, polski minister energii Krzysztof Tchórzewski rozmawiał z dyrektorem generalnym NEA OECD Williamem Magwoodem. Głównym tematem rozmów był plan realizacji programu polskiej energetyki jądrowej. Minister Tchórzewski stwierdził, że wsparcie renomowanych organizacji międzynarodowych jest dla niego rzeczą kluczową.
OECD jest to Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu, powstała w 1960 r. Zrzesza 35 najbardziej rozwiniętych krajów świata, a Polska jest jej członkiem od 1996 r.
Podczas rozmowy poruszane były również tematy inicjatywy NICE Future, która ma na celu skuteczną walkę ze zmianami klimatycznymi oraz deklarację pomocy merytorycznej ze strony organizacji dla polskiego programu energetyki jądrowej.
Źródło: https://www.gov.pl/energia/spotkanie-ministra-tchorzewskiego-z-szefem-agencji-energii-jadrowej-oecd-williamem-magwoodem