50 mld zł uchroni Polskę przed blackout’em.

Robert Sasina, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, w rozmowie z portalem wnp.pl przedstawił zagrożenia na jakie narażone są sieci przesyłowe w związku z gwałtownymi zmianami pogody, przedstawił możliwe środki zapobiegawcze oraz ich szacunkowe koszty.

Lato dla polskiej energetyki może okazać się trudnym okresem. Upały zdecydowanie zwiększają pobór energii elektrycznej, a dodatkowo jest to też czas w których, nagłe zmiany pogody w postaci burz, porywistych wiatrów oraz nawet tornad mogą przyczynić się do uszkodzenia sieci przesyłowych. Wszystkie te czynniki powodują, że kwestia zakopania przewodów staję się tematem coraz to szerzej rozważanym.

Prezes Sasin stwierdził, że koszt zakopania 150-200 tys. kilometrów linii mógłby kosztować nawet od 40-50 mld zł, ale według niego dzięki takiej inwestycji problemy spowodowane pogodą byłyby nieodczuwalne dla odbiorców.

Budowa napowietrznych linii jest kilkukrotnie tańsza niż podziemnych, jednak ta druga inwestycja, chroniąc producentów przed ogromnymi stratami, w dłuższej perspektywie mogłaby okazać się opłacalna.

Źródło: http://energetyka.wnp.pl/polska-energetyka-musi-isc-pod-ziemie,323598_1_0_0.html

Nie będzie offshore bez atomu.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego stwierdził, że nie wyobraża sobie podjęcia decyzji na temat energetyki jądrowej na morzu bez wcześniejszego rozstrzygnięcia kwestii elektrowni atomowej. Nadmienił także, że istnieje duża presja do budowy farm offshore, a inwestorzy oczekują mocy 7-9 GW, czyli tyle samo ile kraj musi mieć w rezerwie, a przed ich budową rezerwa taka musi być zapewniona na pomorzu. Mogłaby nią być właśnie elektrownia atomowa lub też budowa nowych bloków gazowych.
Na tym samym wydarzeniu prezes PGNiG Piotr Woźniak zwrócił uwagę na szybki wzrost zużycia gazu i konieczność rozwiązania możliwych problemów w jego dostawach przez usunięcie monopolu w imporcie. Wyraził przekonanie, że dane będzie to osiągnąć po roku 2022.
Źródło: http://www.wnp.pl/odnawialne_zrodla_energii/minister-energii-nie-bedzie-wiatrakow-na-morzu-bez-budowy-atomu,323179_1_0_0.html

Gotowość polskiej branży energetycznej do konkluzji BAT

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego przedstawiciele czołowych polskich koncernów energetycznych wypowiadali się na temat ich gotowości do zaostrzających się norm środowiskowych w ramach konkluzji BAT.
Grzegorz Kotte wiceprezes ds. technicznych Enea Wytwarzanie stwierdził, że problem dostosowania do konkluzji BAT będzie w ich przypadku dotyczył jedynie starszych bloków, mających już kilkadziesiąt lat, których część będzie wyłączana, a część modernizowana.
Paweł Orlof, prezes zarządu Veolia Energia Poznań wyraził przekonanie, że jego firma jest przygotowana na spełnienie konkluzji we wszystkich swoich jednostkach wytwórczych.
Wiceprezes zarządu ds. finansów spółki Tauron Polska Energia, Marek Wadowski zaznaczył, że modernizacja bloków do spełnienia konkluzji BAT nie jest w tym momencie obszarem głównych inwestycji w Tauronie, ale mimo to szacuje się, że zostanie na ten cel zainwestowane ok. 700-900 mln zł.
Źródło: https://www.cire.pl/item,163252,1,0,0,0,0,0,koncerny-energetyczne-gotowe-na-bat.html

Aktualności!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dostępna jest pełna wersja programu Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019.

Program Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019

 


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej konferencji z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w dniach 17–19 marca 2019 roku w hotelu Qubus w Krakowie.

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 przebiegać będzie pod hasłem:

Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy”.

Sukces ostatniej konferencji pokazał, że współdziałanie organizatorów:

  • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz
  • Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, paee.org.pl), afiliacji renomowanego International Association for Energy Economics (IAEE, www.iaee.org)

daje gwarancję jakości i wyjątkowości wydarzenia – jesteśmy przekonani, że również obrady Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 stanowić będą twórczą platformę wymiany myśli, poglądów i współpracy w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej i odbiją się pozytywnym echem w Sektorze.

Wzorem roku ubiegłego, w przyszłorocznej konferencji uczestniczyć będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego oraz przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze branży paliwowo‑energetycznej.  Nowością jest organizacja (w dniu 17 marca) sesji studenckiej, w trakcie której prezentowane będą referaty młodych adeptów nauki. Najlepsze z nich będą nagrodzone.

Wszystkim uczestnikom Konferencji oferujemy możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji w czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN:

  • Polityka Energetyczna lub
  • Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN lub
  • INSTAL;

Warunkiem publikacji jest 1) przesłanie artykułu do 25.01.2019 r., 2) otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji oraz 3) przedstawienie referatu na konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Dla Uczestników.

Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników zaowocuje nawiązaniem cennych kontaktów oraz przyniesie zmianę spojrzenia na wiele problemów.