Koszty uczestnictwa

Koszty uczestnictwa w Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 zostaną przedstawione w czerwcu 2018 r.
Obowiązujące opłaty za udział w Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018

Pozycja

Koszt uczestnictwa

netto

VAT

brutto

Pobyt z noclegiem – pokój 1-osobowy

1 200,00 zł

276,00 zł

1 476,00 zł

Pobyt bez noclegu

1 000,00 zł

230,00 zł

1 230,00 zł

Członkowie PAEE Pobyt z noclegiem

1 100,00 zł

253,00 zł

1 353,00 zł

Pobyt bez noclegu

900,00 zł

207,00 zł

1 107,00 zł

Publikacja referatu w Polityce Energetycznej (10 pkt) lub w Zeszytach Naukowych IGSMiE PAN (9 pkt)

400,00 zł

92,00 zł

492,00 zł

Ceny obejmują standardowo: opłatę konferencyjną, posiłki (zgodnie z Ramowym Programem Konferencji), materiały konferencyjne (płyta CD z referatami, gadżety konferencyjne).

Warunkiem publikacji jest przedstawienie referatu na konferencji, przesłanie tekstu artykułu sporządzonego zgodnie z wymogami Wydawnictwa IGSMiE PAN do 15.02.2018 r. oraz otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji.

Opłaty należy uiścić na konto bankowe (z dopiskiem „Forum” i nazwiskiem uczestnika):
IGSMiE PAN
Wybickiego 7A
31-261 Kraków
BGK 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001