Koszty uczestnictwaObowiązujące opłaty za udział w Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020

Pozycja

Koszt uczestnictwa

netto

VAT

brutto

Uczestnictwo bez noclegu

1 100,00 zł

253,00 zł

1 353,00 zł

Uczestnictwo z noclegiem 16/17.03
– pokój 1-osobowy

1 400,00 zł

322,00 zł

1 722,00 zł

Uczestnictwo z noclegiem 16/17.03
– pokój 2-osobowy

1 300,00 zł

299,00 zł

1 599,00 zł

Dodatkowy nocleg wraz z kolacją 15/16.03 (niedziela)

400,00 zł

92,00 zł

492,00 zł

Publikacja referatu* w Zeszytach Naukowych IGSMiE PAN lub Polityce Energetycznej

500,00 zł

115,00 zł

615,00 zł

Ceny obejmują standardowo: opłatę konferencyjną, posiłki (zgodnie z Ramowym Programem Konferencji), materiały konferencyjne (płyta CD z referatami, gadżety konferencyjne).

Warunkiem publikacji jest 1) przesłanie tekstu artykułu sporządzonego zgodnie z wymogami Wydawnictwa IGSMiE PAN do 13.03.2020 r. 2) otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji oraz 3) przedstawienie referatu na konferencji.

Opłaty należy uiścić na konto bankowe (z dopiskiem „Forum” i nazwiskiem uczestnika):
IGSMiE PAN
Wybickiego 7A
31-261 Kraków
BGK 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001