Publikacje

Termin zgłoszenia referatu został wydłużony do dn. 15 lutego 2020 r.
Zachęcamy do przesłania zgłoszenia.

Artykuły przygotowane przez Autorów i przedstawione na konferencji, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w:

    • czasopiśmie naukowym „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk”  – artykuły mogą zostać opublikowane w 2020 r. (język publikacji: polski lub angielski) – wymogi redakcyjne: https://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/zeszyty-naukowe.html

Wybrane, przez Komitet Naukowy Forum, artykuły zostaną zaproponowane do publikacji w:

 

Komitet Naukowy konferencji zdecyduje o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów do wymienionych czasopism. Termin nadsyłania tytułów artykułów – 31.12.2019 r.; termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów – 13.03.2020 r. Tematy oraz teksty artykułów należy przesłać na adres e-mail: fge@min-pan.krakow.pl