Publikacje

Artykuły przygotowane przez Autorów i przedstawione na konferencji, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w:

Komitet Naukowy konferencji zdecyduje o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów do wymienionych czasopism. Termin nadsyłania artykułów zostanie wskazany w czerwcu 2018. Artykuły należy przesłać na adres e-mail: fge@min-pan.krakow.pl