Publikacje

Artykuły przygotowane przez Autorów i przedstawione na konferencji, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w:

Wybrane, przez Komitet Naukowy Forum, artykuły zostaną zaproponowane do publikacji w:

Komitet Naukowy konferencji zdecyduje o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów do wymienionych czasopism. Termin nadsyłania tytułów artykułów – 31.12.2018 r.; termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów – 25.01.2019 r. Tematy oraz teksty artykułów należy przesłać na adres e-mail: fge@min-pan.krakow.pl