Rejestracja

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (Karta Uczestnictwa) i przesłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail: fge@min-pan.krakow.pl lub wersji papierowej na adres:

IGSMiE PAN
ul. Wybickiego 7A
31-261 Kraków

z dopiskiem „FORUM”.

Terminy rejestracji:

• Autorzy publikacji – rejestracja do 31.01.2020 r.,
• Pozostali uczestnicy – rejestracja do 28.08.2020 r.;

Zgodnie z informacją zawartą na formularzu rejestracyjnym, w przypadku chęci publikacji referatu w czasopiśmie naukowym prosimy o umieszczenie w treści maila, zawierającego Kartę Uczestnictwa, tytułu artykułu oraz nazwiska autora(ów).

Informujemy jednocześnie, że liczba miejsc noclegowych w hotelu Qubus jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wczesnej rejestracji.