Rejestracja

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (Karta Uczestnictwa) i przesłanie wersji elektronicznej na adres e-mail: fge@min-pan.krakow.pl lub wersji papierowej na adres:

IGSMiE PAN
ul. Wybickiego 7A
31-261 Kraków

z dopiskiem „FORUM”.

Terminy rejestracji:

  • Autorzy referatów – rejestracja do 15.02.2018 r.,
  • pozostali uczestnicy – rejestracja do 18.03.2018 r.;
  • dokonanie wpłaty do dnia 31.12.2017 r. skutkuje 10-procentową zniżką.

UWAGA:

  • Warunkiem włączenia prezentacji do materiałów konferencyjnych jest przesłanie jej w formie elektronicznej do 15.02.2018 r.
  • Liczba miejsc noclegowych w hotelu zarezerwowanych przez Organizatora jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.