Rejestracja

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (Karta Uczestnictwa) i przesłanie wersji elektronicznej na adres e-mail: fge@min-pan.krakow.pl lub wersji papierowej na adres:

IGSMiE PAN
ul. Wybickiego 7A
31-261 Kraków

z dopiskiem „FORUM”.

Terminy rejestracji:

  • Terminy rejestracji zostaną przedstawione w czerwcu 2018