Ważne terminy

04.09.2017 r.  otwarcie rejestracji
15.11.2017 r.  termin zgłoszenia tytułu referatu
31.12.2017 r. rejestracja z 10-procentową bonifikatą
15.02.2017 r. ostateczny termin rejestracji Prelegentów i przesłania tekstu artykułu w celu publikacji w czasopiśmie naukowym IGSMiE PAN
26.02.2018 r. ostateczny termin przesłania prezentacji w celu włączenia do materiałów konferencyjnych
02.03.2018 r. ostateczny termin rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelu Qubus
12.03.2018 r. ostateczny termin rejestracji dla Uczestników niewygłaszających referatów