Wskazówki dla prelegentów

Prezentacje

Czas wystąpienia prelegenta – 15 minut.
Termin nadesłania prezentacji – 08.03.2020 r.

Prezentacje niepublikowane w formie artykułu zostaną wydane na płycie CD (materiały konferencyjne).

Publikacje

Artykuły przygotowane przez Autorów i przedstawione na konferencji, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w:

  • czasopiśmie naukowym „Zeszyty Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” lub
  • czasopiśmie naukowym „Polityka Energetyczna” lub
  • czasopiśmie naukowym „Instal”

Szczegółowe informacje znajdują się na karcie „Publikacje”.