Wskazówki dla prelegentów

Prezentacje

Czas wystąpienia prelegenta – 15 minut.
Termin nadesłania prezentacji – 08.03.2019 r.

Publikacje

Artykuły przygotowane przez Autorów i przedstawione na konferencji, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w:

  • czasopiśmie naukowym „Zeszyty Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów wg listy MNiSW) lub
  • czasopiśmie naukowym „Polityka Energetyczna” (10 punktów wg listy MNiSW)

Szczegółowe informacji znajdują się na karcie „Publikacje”.