Wskazówki dla prelegentów

Prezentacje

Czas wystąpienia prelegenta – 15 minut.

Postery

Maksymalny rozmiar posteru (A0): 84,1 x 118,9 cm

Publikacje