Kontakt z organizatorami

IGSMiE_PAN_v2


Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wybickiego 7A

31-261 Kraków, Polska

Pracownia Ekonomiki Energetyki
tel. +48 12 633-02-96

Kontakt z Organizatorami:
e-mail: fge@min-pan.krakow.pl

Rejestracja i zgłoszenia referatów:
e-mail: fge@min-pan.krakow.pl