Program dla sektora węgla brunatnego w Polsce został przyjęty przez Radę Ministrów.

Program dla sektora węgla brunatnego w Polsce, został 30 maja przyjęty przez Radę Ministrów. Ma on być kompleksowym planem rozwoju inwestycji w obszarze górnictwa. Minister Tchórzewski podkreślił, że w dokumencie została zawarta kluczowa rola tego surowca energetycznego na postęp gospodarczy państwa.

Głównym celem przyjętego programu jest stworzenie sprzyjającego środowiska wytwarzania energii elektrycznej, które byłoby oparte o innowacyjne, wydajne technologie, pośród których znalazłoby się miejsce również na wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Dodatkowymi celami jakie są jemu stawiane jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przez budowę sektora opartego na nowoczesności, wiedzy i współpracy.

W Polsce węgiel brunatny jest wydobywany w pięciu kopalniach odkrywkowych. Jego zasoby w obecnie eksploatowanych złożach umożliwią pozostanie na obecnym poziomie wydobycia i pracy kompleksów tylko do roku 2030. Do tego czasu konieczna będzie modernizacja i budowa nowych jednostek.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/rada-ministrow-przyjela-program-dla-sektora-gornictwa-wegla-brunatnego-w-polsce

Minister Tchórzewski spotyka się z szefem Agencji Energii Jądrowej OECD

Na spotkaniu, jakie odbyło się 28 maja w Warszawie, polski minister energii Krzysztof Tchórzewski rozmawiał z dyrektorem generalnym NEA OECD Williamem Magwoodem. Głównym tematem rozmów był plan realizacji programu polskiej energetyki jądrowej. Minister Tchórzewski stwierdził, że wsparcie renomowanych organizacji międzynarodowych jest dla niego rzeczą kluczową.
OECD jest to Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu, powstała w 1960 r. Zrzesza 35 najbardziej rozwiniętych krajów świata, a Polska jest jej członkiem od 1996 r.
Podczas rozmowy poruszane były również tematy inicjatywy NICE Future, która ma na celu skuteczną walkę ze zmianami klimatycznymi oraz deklarację pomocy merytorycznej ze strony organizacji dla polskiego programu energetyki jądrowej.
Źródło: https://www.gov.pl/energia/spotkanie-ministra-tchorzewskiego-z-szefem-agencji-energii-jadrowej-oecd-williamem-magwoodem

 

Główne polskie sieci przesyłowe mają ponad 40 lat

Najwięksi polscy dystrybutorzy w najbliższych latach będą zmuszeni poczynić duże inwestycje na modernizację posiadanej infrastruktury – informuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w opublikowanym raporcie za rok 2017

Najgorzej prezentuje się sytuacja linii przesyłowych WN, gdzie najstarsza infrastruktura liczy już ponad 50 lat, a szczegółowe dane przedstawiają się następująco: 37% sieci WN ma ponad 40 lat, 34% między 25, a 40 lat, a jedynie 9% to sieci młodsze niż 10 lat. Przy takich statystykach dystrybutorzy będą musieli w najbliższych latach liczyć się z dużymi wydatkami na modernizację sieci, a już w ubiegłym roku na inwestycję wydali łącznie prawie 6 mld zł.

Źródło: https://www.cire.pl/item,163928,1,0,0,0,0,0,sieci-starzeja-sie-wiele-ma-ponad-40-lat.html

Powrót Elektrowni Adamów dzięki energii z gazu.

Jak donosi Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, mają wrócić do użytku wyłączone w 2018 roku bloki elektrowni.
Zostaną one przystosowane do spalania gazu ziemnego, zastępując dotychczas używany węgiel brunatny. Planowana moc elektrowni ma wynosić około 500 MW.
Spółka uprzedza jednak, że powodzenie wejścia w życie projektu związane jest z otrzymaniem wielu pozwoleń i decyzji formalno-prawnych oraz uzyskaniem akceptacji Rady Nadzorczej.

Źródło: http://energetyka.wnp.pl/nowe-zycie-elektrowni-adamow-tym-razem-na-gazie,323728_1_0_0.html

50 mld zł uchroni Polskę przed blackout’em.

Robert Sasina, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, w rozmowie z portalem wnp.pl przedstawił zagrożenia na jakie narażone są sieci przesyłowe w związku z gwałtownymi zmianami pogody, przedstawił możliwe środki zapobiegawcze oraz ich szacunkowe koszty.

Lato dla polskiej energetyki może okazać się trudnym okresem. Upały zdecydowanie zwiększają pobór energii elektrycznej, a dodatkowo jest to też czas w których, nagłe zmiany pogody w postaci burz, porywistych wiatrów oraz nawet tornad mogą przyczynić się do uszkodzenia sieci przesyłowych. Wszystkie te czynniki powodują, że kwestia zakopania przewodów staję się tematem coraz to szerzej rozważanym.

Prezes Sasin stwierdził, że koszt zakopania 150-200 tys. kilometrów linii mógłby kosztować nawet od 40-50 mld zł, ale według niego dzięki takiej inwestycji problemy spowodowane pogodą byłyby nieodczuwalne dla odbiorców.

Budowa napowietrznych linii jest kilkukrotnie tańsza niż podziemnych, jednak ta druga inwestycja, chroniąc producentów przed ogromnymi stratami, w dłuższej perspektywie mogłaby okazać się opłacalna.

Źródło: http://energetyka.wnp.pl/polska-energetyka-musi-isc-pod-ziemie,323598_1_0_0.html