FGE KRAKÓW 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej konferencji Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w dniach 15–17 marca 2020 roku w hotelu Qubus w Krakowie.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Energetyka i ciepłownictwo – wyzwania na nową dekadę”. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo energetycznego. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników zaowocuje nawiązaniem cennych kontaktów oraz przyniesie zmianę spojrzenia na wiele problemów.

Zgłoszone referaty, po spełnieniu wymaganych warunków, mogą zostać opublikowane:

  • w formie artykułu w punktowanych czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN (Polityka Energetyczna lub Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN) lub czasopiśmie INSTAL – warunkiem jest przedstawienie referatu na konferencji oraz otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji,
  • jako prezentacja w materiałach konferencyjnych (płyta CD zawierająca zgłoszone referaty).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Dla Uczestników.

Z energetycznym pozdrowieniem,
Jacek Kamiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
konferencji Forum Gospodarki Energetycznej

Od czerwca tego roku przybyło 174 małych instalacji OZE

Portal Gramwzielone.pl poinformował, że Urząd Regulacji Energetyki dopisał w ostatnim kwartale do rejestru wytwórców energii 174 małe instalacje OZE. Aktualnie w rejestrze znajduje się 615 instalacji, gdzie pierwsze z nich zostały wpisane w kwietniu 2015 r.

Rejestr aktualizowany jest pod koniec każdego kwartału. Według ustawy OZE, jako małe instalacje zaliczane są instalacje o łącznej zainstalowanej mocy ponad 50 kW, jednak mniejszej niż 500 kW, przyłączone do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. W przypadku instalacji produkujących moc cieplną zakres małych instalacji mieści się pomiędzy 150 kW, a 900 kW.

Ustawa o OZE nakłada na małych wytwórców energii szereg obowiązków, jak prowadzenie dokumentacji na temat ilości wytworzonej energii, ilości energii sprzedanej oraz zużycia paliw. Dodatkowo zobowiązani są do sporządzania sprawozdań, które do URE muszą być terminowo dostarczane.

Eksport gazu do Polski wzrósł o 59%.

Rosyjski Gazprom podał informację, że eksport gazu z Rosji w ciągu trzech kwartałów 2018 r. zwiększył się o 11,7 % w stosunku do tego samego okresu roku 2017. Dodatkowo, jak podają Rosjanie, we wrześniu dostawy do Polski wzrosły  o 59%. Na te dane odpowiedziała spółka PGNiG, tłumacząc to wzrostem krajowego zużycia.

Informacje zostały podane za pomocą Twittera Gazpromu. Produkcja, która wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 364,7 mld metrów sześciennych, wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 7,2%, natomiast sprzedaż wzrosła o 5%. Podany do informacji wzrost sprzedaży do Polski we wrześniu o 59% był największym spośród wszystkich krajów Europy Środkowowschodniej.

Źródło: https://www.cire.pl/lista,1,20,serwis-informacyjny-cire-24.html

Chiński koncern zbuduję największą spalarnię odpadów w Polsce

W trybie nieograniczonym i formule „projektuj i buduj” chińska firma Shanghai Electric Power Construction, która należy do koncerny PowerChina, wgrała przetarg ogłoszony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie na rozbudowę spalarni odpadów komunalnych.

Głównym kryterium ocenianym w przetargu była cena, która stanowiła 60%. Pozostałymi były okres gwarancji (20%), moc elektryczna brutto w kogeneracji (10%) oraz dyspozycyjność roczna (10%). Spalarnia po rozbudowie będzie dysponować trzema liniami technologicznymi i stanie się największą spalarnią w Polsce. Inwestycja jest warta ponad 1 mld zł, a termin jej realizacji to 36 miesięcy. Dyrektor jednostki MPO ogłosił, że umowa powinna zostać podpisana w listopadzie 2018 roku. Zwycięska oferta charakteryzowała się kosztem 1,038 mld zł, okresem gwarancji 60 miesięcy, 17,87 MW mocy brutto oraz 8000 godzin dyspozycyjności i była najkorzystniejsza we wszystkich czterech kategoriach.

Źródło: https://energetyka.wnp.pl/powerchina-wygrywa-przetarg-na-spalarnie-w-warszawie,331462_1_0_0.html

Polsko-Koreańskie Forum Jądrowe w Warszawie

W Warszawie odbyło się Polsko-Koreańskie Forum Jądrowe, podczas którego firmy z Korei Południowej przedstawiły swoją technologiczną ofertę. Ambasador Korei Południowej w Polsce Sung-Joo Choi podkreślił, że jego kraj jest gotowy wziąć udział w projekcie polskiej elektrowni jądrowej.

Głównym tematem rozmów był Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), w którym w ostatnim czasie zaszło wiele zmian. To właśnie koreański państwowy koncern Korea Hydro&Nuclear Power był jedną z pięciu firm jaka stanęła trzy lata temu do procedury wyłonienia partnera przy budowie krajowej elektrowni jądrowej. Przedstawiciele Ministerstwa Energii wyrażali swoje przekonanie, że do końca roku rząd zaakceptuje proponowane poprawki do PPEJ, które wraz z nową polityką energetyczną stworzą dogodne warunki do rozwoju atomu w Polsce. Obecnie celem programu jest wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych, których łączna moc ma wynosić około 6 GW.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/w-warszawie-odbylo-sie-polsko-koreanskie-forum-jadrowe