FGE KRAKÓW 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020, odbędzie się w dniach 15–17 marca 2020 roku w hotelu Qubus Kraków (ul. Nadwiślańska 6). Wzorem ubiegłych lat, w konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele zarówno środowiska naukowego, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji działających w obszarze szeroko rozumianego sektora paliwowo-energetycznego.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Energetyka i ciepłownictwo – wyzwania na nową dekadę”.

Najważniejsze linki:

Program Konferencji

Prelegenci FGE KRAKÓW 2020

Karta Uczestnictwa

FGE KRAKÓW 2020 – Patronaty

Miło nam poinformować, że patronat nad konferencją Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020 objęli:

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin
Minister Klimatu dr Michał Kurtyka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dr inż. Rafał Gawin
Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski
Ministerstwo Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

FGE KRAKÓW 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej konferencji Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w dniach 15–17 marca 2020 roku w hotelu Qubus w Krakowie.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Energetyka i ciepłownictwo – wyzwania na nową dekadę”. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo energetycznego. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników zaowocuje nawiązaniem cennych kontaktów oraz przyniesie zmianę spojrzenia na wiele problemów.

Zgłoszone referaty, po spełnieniu wymaganych warunków, mogą zostać opublikowane:

  • w formie artykułu w punktowanych czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN (Polityka Energetyczna lub Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN) lub czasopiśmie INSTAL – warunkiem jest przedstawienie referatu na konferencji oraz otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji,
  • jako prezentacja w materiałach konferencyjnych (płyta CD zawierająca zgłoszone referaty).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Dla Uczestników.

Z energetycznym pozdrowieniem,
Jacek Kamiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
konferencji Forum Gospodarki Energetycznej

Od czerwca tego roku przybyło 174 małych instalacji OZE

Portal Gramwzielone.pl poinformował, że Urząd Regulacji Energetyki dopisał w ostatnim kwartale do rejestru wytwórców energii 174 małe instalacje OZE. Aktualnie w rejestrze znajduje się 615 instalacji, gdzie pierwsze z nich zostały wpisane w kwietniu 2015 r.

Rejestr aktualizowany jest pod koniec każdego kwartału. Według ustawy OZE, jako małe instalacje zaliczane są instalacje o łącznej zainstalowanej mocy ponad 50 kW, jednak mniejszej niż 500 kW, przyłączone do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. W przypadku instalacji produkujących moc cieplną zakres małych instalacji mieści się pomiędzy 150 kW, a 900 kW.

Ustawa o OZE nakłada na małych wytwórców energii szereg obowiązków, jak prowadzenie dokumentacji na temat ilości wytworzonej energii, ilości energii sprzedanej oraz zużycia paliw. Dodatkowo zobowiązani są do sporządzania sprawozdań, które do URE muszą być terminowo dostarczane.

Eksport gazu do Polski wzrósł o 59%.

Rosyjski Gazprom podał informację, że eksport gazu z Rosji w ciągu trzech kwartałów 2018 r. zwiększył się o 11,7 % w stosunku do tego samego okresu roku 2017. Dodatkowo, jak podają Rosjanie, we wrześniu dostawy do Polski wzrosły  o 59%. Na te dane odpowiedziała spółka PGNiG, tłumacząc to wzrostem krajowego zużycia.

Informacje zostały podane za pomocą Twittera Gazpromu. Produkcja, która wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 364,7 mld metrów sześciennych, wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 7,2%, natomiast sprzedaż wzrosła o 5%. Podany do informacji wzrost sprzedaży do Polski we wrześniu o 59% był największym spośród wszystkich krajów Europy Środkowowschodniej.

Źródło: https://www.cire.pl/lista,1,20,serwis-informacyjny-cire-24.html