Chiński koncern zbuduję największą spalarnię odpadów w Polsce

W trybie nieograniczonym i formule „projektuj i buduj” chińska firma Shanghai Electric Power Construction, która należy do koncerny PowerChina, wgrała przetarg ogłoszony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie na rozbudowę spalarni odpadów komunalnych.

Głównym kryterium ocenianym w przetargu była cena, która stanowiła 60%. Pozostałymi były okres gwarancji (20%), moc elektryczna brutto w kogeneracji (10%) oraz dyspozycyjność roczna (10%). Spalarnia po rozbudowie będzie dysponować trzema liniami technologicznymi i stanie się największą spalarnią w Polsce. Inwestycja jest warta ponad 1 mld zł, a termin jej realizacji to 36 miesięcy. Dyrektor jednostki MPO ogłosił, że umowa powinna zostać podpisana w listopadzie 2018 roku. Zwycięska oferta charakteryzowała się kosztem 1,038 mld zł, okresem gwarancji 60 miesięcy, 17,87 MW mocy brutto oraz 8000 godzin dyspozycyjności i była najkorzystniejsza we wszystkich czterech kategoriach.

Źródło: https://energetyka.wnp.pl/powerchina-wygrywa-przetarg-na-spalarnie-w-warszawie,331462_1_0_0.html

Polsko-Koreańskie Forum Jądrowe w Warszawie

W Warszawie odbyło się Polsko-Koreańskie Forum Jądrowe, podczas którego firmy z Korei Południowej przedstawiły swoją technologiczną ofertę. Ambasador Korei Południowej w Polsce Sung-Joo Choi podkreślił, że jego kraj jest gotowy wziąć udział w projekcie polskiej elektrowni jądrowej.

Głównym tematem rozmów był Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), w którym w ostatnim czasie zaszło wiele zmian. To właśnie koreański państwowy koncern Korea Hydro&Nuclear Power był jedną z pięciu firm jaka stanęła trzy lata temu do procedury wyłonienia partnera przy budowie krajowej elektrowni jądrowej. Przedstawiciele Ministerstwa Energii wyrażali swoje przekonanie, że do końca roku rząd zaakceptuje proponowane poprawki do PPEJ, które wraz z nową polityką energetyczną stworzą dogodne warunki do rozwoju atomu w Polsce. Obecnie celem programu jest wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych, których łączna moc ma wynosić około 6 GW.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/w-warszawie-odbylo-sie-polsko-koreanskie-forum-jadrowe

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna będzie pokrywało straty w sieci w 2019 r.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wygrała nieograniczony przetarg zorganizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowych w 2019 r. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł. Spółka ta wygrała przetarg drugi rok z rzędu.

PSE co roku ogłaszają przetarg, który ma wyłonić dostawcę energii elektrycznej, będącego odpowiedzialnym za pokrywanie strat w sieci. Prezes zarządu PGE komentował wygraną w następujący sposób – „Cieszy nas, że po raz kolejny nasza oferta na potrzeby pokrycia strat w sieciach przesyłowych okazała się najkorzystniejsza dla Operatora Systemu Przesyłowego”

Źródło: https://energetyka.wnp.pl/pse-kupi-od-pge-giek-energie-za-410-mln-zl,330470_1_0_0.html

Finansowanie OZE jednym z tematów Forum Ekonomicznego w Krynicy

Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii było jednym z tematów Forum Ekonomicznego w Krynicy. Na ten temat wypowiadali się m.in. dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz czy prezes PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński.

Andrzej Kazimierski stwierdził, że Polska w porównaniu do poprzednich lat, zwolniła z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Jako przyczyny wymienił on m.in. eliminację współspalania biomasy z węglem oraz zbyt długi czas tworzenia ustawy o OZE. Dodał, że ministerstwo robi co może, aby unijne cele na rok 2020 były coraz bliżej faktycznej realizacji.

Krzysztof Pietraszkiewicz, odnosząc się do finansowania OZE przez banki, stwierdził, że w ostatnich latach pojawił się brak zaufania do rządu oraz regulacji przez niego wprowadzanych. Jako powód takiej sytuacji wymienił m.in. spadek wartości zielonych certyfikatów, co spowodowało pogorszenie rentowności projektów, wspieranych przez banki.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/debata-o-finansowaniu-oze-na-forum-ekonomicznym-w-krynicy

W 2016 roku smog pozbawił życia 19 tys. Polaków.

Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w 2016 roku smog był przyczyną śmierci 19 tys. mieszkańców Polski, a koszty zdrowotne oraz finansowe związane z jego emisją sięgają 30 mld euro rocznie.

Według raportu, to właśnie niska emisji, czyli emisja ze źródeł nisko położonych, jest główną przyczyną złej jakości powietrza w Polsce. Raport został zaprezentowany przez minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz, która stwierdziła – „Chcieliśmy policzyć koszty, ile nas kosztuje fatalna jakość powietrza. To nie tylko koszty wewnętrzne, czyli cena paliwa, ale też zewnętrzne, czyli to, co wszyscy płacimy za obniżenie jakości życia, czy koszty zdrowotne. Tego typu szacunki nigdy nie były robione”.

Raport ten bierze pod uwagę źródła szkodliwych emisji, podatność na szkodliwe czynniki, liczbę ludności jaka jest na nie narażona, ocenia skutki zdrowotne ekspozycji na smog oraz analizuje koszty emisji. Najtragiczniejszym wnioskiem raportu jest ilość osób, która zmarła w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Na terenach miejskich wynosiła ona 15 tys. osób oraz 4 tys. na terenach wiejskich.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/w-2016-roku-smog-skrocil-zycie-19-tys-mieszkancow-polski