Plany firmy Rafako na przyszłość

Prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail opowiedziała PAP o planach firmy na przyszłość. „Instalacje ochrony środowiska w elektrowniach, budowa bloków energetycznych na rynkach zagranicznych, zmniejszenie wartości pojedyńczych projektów, sektor ropy i gazu to główne kierunki rozwoju” – mówiła.

Strategię firmy dominować będą instalacje ochrony środowiska takie jak instalacje odsiarczania czy odazotowania spalin. Plany te są bezpośrednio związane z koniecznością dostosowania się Polski do zaostrzonych norm emisji, takich jak konkluzje BAT. Zakładamy, że takich instalacji będzie sporo, ich horyzont czasowy jest przez UE prezyzyjnie wyznaczony, spółki energetyczne są dobrze przygotowane, część przetargów jest już w toku, reszta powinna być rozpisana do końca tego i na początku następnego roku” – dodawała prezes Wasilewska-Semali.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/plany-rafako-ochrona-srodowiska-projekty-zagraniczne-sektor-ropy-i-gazu

Polska droga do czystej energii bez likwidacji miejsc pracy

Kazimierz Grajcarek z NSZZ Solidarność podczas spotkania, które poprzedzało społeczną konferencję PRE-COP24 w Katowicach, przedstawił plan na pogodzenie czystego środowiska i braku likwidacji miejsc pracy. „Uważamy, że nie chodzi o likwidację gazów cieplarnianych, ale o ich zagospodarowanie” – powiedział.

Związkowcy podkreślali, że dwutlenek węgla powinien być uważany jako półfabrykat, którego można później użyć do innych celów. Dodawali też, że węgiel może być czystym surowcem, ale powinien być w odpowiedni sposób przetwarzany, a inwestycje i wprowadzanie nowych technologi powinno być przeprowadzane właśnnie głównie w obszarze jego przeróbki.

Na Konferencji PRE-COP24 NSZZ Solidarność będzie próbowało przekonać do swoich racji inne podmioty oraz starać się wypracować wspólne poskie stanowsko na grudniowy szczyt klimatyczny w Katowicach w grudniu 2018 roku.

Źródło: https://energetyka.wnp.pl/wegiel-nie-musi-byc-brudny-oto-polska-droga-do-czystego-srodowiska,328093_1_0_1.html

Zagraniczni inwestorzy wyrażają zainteresowanie farmami wiatrowymi w polskiej strefie Morza Bałtyckiego

Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Maciej Stryjecki wyraził przekonanie na łamach tygodnika „Rzeczpospolita”, że inwestorzy planują zbudowanie w latach 2035-2040 farm wiatrowych o mocy ok. 12 GW. Wśród zainteresowanych znajdują się firmy Innogy, Dong, EDPR czy Vattenfall.

Stryjecki szacuje, że projekty w polskim obszarze Morza Bałtyckiego mają szansę pojawiać się w roku 2025. Dodaje, że pierwsze projekty jakie powstaną będą musiały zrealizować przyłącze do wskazanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne punktu na lądzie, ponieważ do tego czasu nie ma szans na powstanie sieci morskiej, która jednak może powstać w dłuższej perspektywie czasu. Wśród autorów pierwszych projektów, które mają szansę na wykonanie są firmy takie jak PGE, Orlen, Polenergia, Baltic Trade czy Invest, a ich moc oscylowałaby w granicach 3,5-4 GW.

Źródło: https://www.cire.pl/item,166668,1,0,0,0,0,0,inwestorzy-zagraniczni-zainteresowani-rozwojem-farm-wiatrowych-w-polskiej-strefie-morza-baltyckiego.html

 

Minister Energii spotkał się z zastępcą Sekretarza Stanu USA ds. zasobów energetycznych

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wraz z dwójką wiceministrów spotkał się z zastępcą Sekretarza Stanu USA ds. zasobów energetycznych Francisem Fannonem. Spotkanie odbyło się 25 lipca 2018 r. Głównymi tematami rozmów było kształtowanie bezpieczeństwa energetycznego w Europie.

W trakcie rozmowy poświęcono szczególną uwagę na problem dostarczenia gazu do rejonu Europy Środkowo-Wschodniej przy świetle budowy gazociągu Nord Stream 2. Francis Fannon podkreślił, że polityka energetyczna stanowi ważną część bezpieczeństwa narodowego oraz zapewnił o pełnym poparciu USA w jej kształtowaniu w naszym rejonie Europy.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/spotkanie-ministra-energii-z-zastepca-sekretarza-stanu-usa-ds-zasobow-energetycznych

Innowacyjny projekt rewitalizacji terenów pogórniczych

Po raz pierwszy w Polsce wprowadzamy nowoczesny, innowacyjny, wg naszego pomysłu projekt zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych. Wierzę, że ten program będzie zrealizowany – stwierdził minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas prezentacji JSW na temat rewitalizacji KWK Krupiński.

Projekt, o którym mowa został przygotowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową. W jego skład wchodzi plan kompleksu przemysłowego, w którym ma się znaleźć między innymi nowoczesny zakład włókien węglowych, pierwsza w Polsce podziemna elektrownia szczytowo-pompowa, a także fabryka ogniw wodorowych i pojazdów, które mogłyby napędzać.

Minister podczas prezentacji podkreślił ambitność projektu, a także wyraził przekonanie, że spółka JSW chce, aby był to najlepiej zagospodarowany teren pogórniczy na świecie.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/tchorzewski-rewitalizujemy-tereny-pogornicze