Gotowi do transportu paneli do największej na świecie elektrowni słonecznej

Szwajcarska grupa spedycyjna Panalpina wyraziła gotowość do dostarczenia 3000 kontenerów z panelami słonecznymi do Egiptu, gdzie powstaje największa na świecie elektrownia słoneczna. Panele będą dostarczane z Chin i Hiszpanii.

Elektrownia będzie nosić Benban Solar Park i powstaje będzie na Pustyni Nubijskiej 650 km na południe od Kairu. Jej całkowita powierzchnia liczyć będzie 37 km kw. Elektrownia jest odpowiedzią na wysoki wzrost populacji oraz zapotrzebowania na energię w Egipcie w ciągu ostatnich lat. Ma zapewnić stałe dostawy energii elektrycznej po niskich cenach oraz przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju. Moc elektrowni ma planowo wynoić 1,8 GW, a rocznie ma dostarczać 3,8 TWh energii.

Źródło: https://energetyka.wnp.pl/juz-produkuja-panele-dla-najwiekszej-elektrowni-slonecznej-na-swiecie,328535_1_0_0.html

Czy Iran pozostanie w porozumieniu nuklearnym?

Rekomendację w sprawie statusu Iranu w porozumieniu dotyczącym programu nuklearnego wyraziła irańska organizacja ds. energetyki jądrowej (AEOI). Radzi ona alby kraj nie wycofywał się z umowy.

Rzecznik organizacji Behrus Kamalwandi zapewnił w czwartek, że Unia Europejska stoi po stronie Iranu zarówno w kwestiach gospodarczych jak i politycznych. Dodał również, że poparcie to jest między innymi uzależnione od pozostania Iranu przy porozumieniu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podjął w maju tego roku decyzję o wycofaniu swojego kraju z porozumienia nuklearnego, które w 2015 roku Iran podpisał z sześcioma krajami, nakładając przy tym na Teheran sankcje. Porozumienie to nakładało na Iran obowiązek rezygnacji z programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji gospodarczych.

Źródło: https://www.energetyka24.com/organizacja-ds-energetyki-jadrowej-zaleca-iranowi-pozostanie-przy-porozumieniu-nuklearnym

Plany firmy Rafako na przyszłość

Prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail opowiedziała PAP o planach firmy na przyszłość. „Instalacje ochrony środowiska w elektrowniach, budowa bloków energetycznych na rynkach zagranicznych, zmniejszenie wartości pojedyńczych projektów, sektor ropy i gazu to główne kierunki rozwoju” – mówiła.

Strategię firmy dominować będą instalacje ochrony środowiska takie jak instalacje odsiarczania czy odazotowania spalin. Plany te są bezpośrednio związane z koniecznością dostosowania się Polski do zaostrzonych norm emisji, takich jak konkluzje BAT. Zakładamy, że takich instalacji będzie sporo, ich horyzont czasowy jest przez UE prezyzyjnie wyznaczony, spółki energetyczne są dobrze przygotowane, część przetargów jest już w toku, reszta powinna być rozpisana do końca tego i na początku następnego roku” – dodawała prezes Wasilewska-Semali.

Źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/plany-rafako-ochrona-srodowiska-projekty-zagraniczne-sektor-ropy-i-gazu

Polska droga do czystej energii bez likwidacji miejsc pracy

Kazimierz Grajcarek z NSZZ Solidarność podczas spotkania, które poprzedzało społeczną konferencję PRE-COP24 w Katowicach, przedstawił plan na pogodzenie czystego środowiska i braku likwidacji miejsc pracy. „Uważamy, że nie chodzi o likwidację gazów cieplarnianych, ale o ich zagospodarowanie” – powiedział.

Związkowcy podkreślali, że dwutlenek węgla powinien być uważany jako półfabrykat, którego można później użyć do innych celów. Dodawali też, że węgiel może być czystym surowcem, ale powinien być w odpowiedni sposób przetwarzany, a inwestycje i wprowadzanie nowych technologi powinno być przeprowadzane właśnnie głównie w obszarze jego przeróbki.

Na Konferencji PRE-COP24 NSZZ Solidarność będzie próbowało przekonać do swoich racji inne podmioty oraz starać się wypracować wspólne poskie stanowsko na grudniowy szczyt klimatyczny w Katowicach w grudniu 2018 roku.

Źródło: https://energetyka.wnp.pl/wegiel-nie-musi-byc-brudny-oto-polska-droga-do-czystego-srodowiska,328093_1_0_1.html

Zagraniczni inwestorzy wyrażają zainteresowanie farmami wiatrowymi w polskiej strefie Morza Bałtyckiego

Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Maciej Stryjecki wyraził przekonanie na łamach tygodnika „Rzeczpospolita”, że inwestorzy planują zbudowanie w latach 2035-2040 farm wiatrowych o mocy ok. 12 GW. Wśród zainteresowanych znajdują się firmy Innogy, Dong, EDPR czy Vattenfall.

Stryjecki szacuje, że projekty w polskim obszarze Morza Bałtyckiego mają szansę pojawiać się w roku 2025. Dodaje, że pierwsze projekty jakie powstaną będą musiały zrealizować przyłącze do wskazanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne punktu na lądzie, ponieważ do tego czasu nie ma szans na powstanie sieci morskiej, która jednak może powstać w dłuższej perspektywie czasu. Wśród autorów pierwszych projektów, które mają szansę na wykonanie są firmy takie jak PGE, Orlen, Polenergia, Baltic Trade czy Invest, a ich moc oscylowałaby w granicach 3,5-4 GW.

Źródło: https://www.cire.pl/item,166668,1,0,0,0,0,0,inwestorzy-zagraniczni-zainteresowani-rozwojem-farm-wiatrowych-w-polskiej-strefie-morza-baltyckiego.html