Prelegenci FGE KRAKÓW 2020

Prelegenci i Moderatorzy Paneli Dyskusyjnych
podczas FGE Kraków 2020

Jacek Boroń (Węglokoks Energia)
Artur Dembny (CRK Energia)
Bartłomiej Derski (WysokieNapięcie.pl)
Wojciech Drożdż (ENEA Operator / Uniwersytet Szczeciński)
Krzysztof Galos (IGSMiE PAN)
Rafał Gawin (URE)
Sławomir Gibała (TAURON Ciepło)
Wojciech Jakóbik (Biznes Alert)
Paweł Jastrzębski (MPEC Kraków)
Anna Kielerz (Agencja Rozwoju Przemysłu)
Paweł Kaliński (PGE Energia Ciepła)
Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska)
Dawid Klimczak (LERTA)
Grzegorz Kinelski (Veolia Energia Polska)
Szymon Kowalski (Agencja Rozwoju Przemysłu / Dozamel)
Bartosz Krysta (VEOLIA Energia Warszawa)
Dariusz Łazor (geodivision)
Marian Łyko (MPEC Kraków)
Marek Mrówczyński (INSTALMEDIA)
Remigiusz Nowakowski (DISE / Fortum)
Piotr Ostrowski (Politechnika Śląska)
Michał Orłowski (TAURON Polska Energia)
Ireneusz Perkowski (Control Process)
Piotr Potoniec (TAURON Wydobycie)
Zbigniew Plutecki (Politechnika Opolska)
Marcin Roszkowski (Instytut Jagielloński)
Maciej Sołtysik (Politechnika Częstochowska)
Sławomir Sowa (Politechnika Poznańska)
Patrycja Strzelecka (CashDirector)
Jacek Szymczak (Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie)
Borys Tomala (LERTA)
Jerzy Topolski (TAURON Polska Energia)
Artur Wasil (LW Bogdanka)
Grzegorz Wiśniewski (Instytut Energetyki Odnawialnej)
Krzysztof Zamasz (Veolia Energia Polska)
Robert Zasina (TAURON Dystrybucja, PTPiREE)
Rafał Zasuń (WysokieNapięcie.pl)
Piotr Zawistowski (TGE)