Program

Ramowy program konferencji:

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019

Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy

Kraków, Hotel Qubus, 17–19 marca 2019 r.

Niedziela, 17 marca 2019 r.

Od 15:00              Rejestracja Uczestników
16:00–18:00        Studencka sesja naukowa
18:30                   Kolacja i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy referat studencki

Poniedziałek, 18 marca 2019 r.

Od 8:00                Rejestracja uczestników
09:45–10:00        Otwarcie konferencji
10:00–11:30        Sesja plenarna: Jak rynek mocy zmieni polską energetykę? Wnioski i rekomendacje po pierwszych
aukcjach mocy
11:30–12:00        Przerwa kawowa
12:00–13:30        Sesja plenarna – Panel dyskusyjny: Jak rynek mocy wpłynie na krajowy rynek paliw?
13:30–14:30        Obiad
14:30–16:00        Obrady w sesjach tematycznych:
Sesja I: Przedsiębiorstwa energochłonne na rynku mocy  – mrzonki czy realne szanse poprawy rentowności?
Sesja II: Kodeksy sieciowe a funkcjonowanie przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych
16:00–16:30        Przerwa kawowa
16:30–18:30        Obrady w sesjach tematycznych:
Sesja III: Dylematy wyboru optymalnego mechanizmu wsparcia rozwoju kogeneracji
Sesja IV: Magazynowanie energii – wybrane aspekty ekonomiczne i techniczne
19:00–20:00        Kolacja
20:00                   Koncert i spotkanie towarzyskie

Wtorek, 19 marca 2019 r.

9:00–10:30          Obrady w sesjach tematycznych:
Sesja V: Klastry energii – pierwsze doświadczenia
Sesja VI: Modelowanie i prognozowanie w kontekście wdrażania rynku mocy
10:30–11:00        Przerwa kawowa
11:00–12:30         Sesja plenarna – Panel dyskusyjny: Innowacyjne technologie w światowej energetyce – aspekty ekonomiczne i techniczne
12:30–12:45        Zakończenie konferencji
13:00–14:00        Obiad

Impreza towarzysząca

14:00–16:00         Obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski, PAEE