Program

Ramowy program konferencji:

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019

Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy

Kraków, Hotel Qubus, 17–19 marca 2019 r.

Niedziela, 17 marca 2019 r.

Od 15:00              Rejestracja Uczestników
16:00–18:00        Studencka sesja naukowa
18:30                   Kolacja i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy referat studencki

Poniedziałek, 18 marca 2019 r.

Od 8:00                Rejestracja uczestników
09:45–10:00        Otwarcie konferencji
10:00–11:30        Sesja plenarna – Panel dyskusyjny: Przyszłość krajowego sektora paliwowo-energetycznego w świetle założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.
11:30–12:00        Przerwa kawowa
12:00–13:30        Sesja plenarna – Panel dyskusyjny: Jak rynek mocy zmieni polską energetykę? Wnioski i rekomendacje po pierwszych aukcjach mocy.
13:30–14:30        Obiad
14:30–16:00        Panel dyskusyjny: Dylematy wyboru optymalnego mechanizmu wsparcia rozwoju kogeneracji
16:00–16:30        Przerwa kawowa
16:30–18:30        Panel dyskusyjny: Ceny energii elektrycznej – rentowność spółek energetycznych a konkurencyjność gospodarki
19:00–20:00        Kolacja
20:00                   Koncert i spotkanie towarzyskie

Wtorek, 19 marca 2019 r.

9:00–10:30          Panel dyskusyjny: Klastry energii – pierwsze doświadczenia
10:30–11:00        Przerwa kawowa
11:00–12:30        Panel dyskusyjny: Innowacyjne technologie w energetyce – aspekty ekonomiczne i techniczne
12:30–13:30        Obiad
13:30–15:00        Naukowe sesje tematyczne
15:00–15:15        Zakończenie konferencji

16:00–18:00         Obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski, PAEE