Program FGE Kraków 2020

Ramowy program konferencji:
Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020

15-17 marca 2020 r.

Niedziela 15 marca 2020 r.

Od 14:00              Rejestracja uczestników

15:00–18:30         Studencka sesja naukowa

19:00                     Kolacja i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy referat studencki

Poniedziałek 16 marca 2020 r.

Od 8:00                  Rejestracja uczestników

09:45-10:00            Otwarcie konferencji

10:00-11:30            Sesja Plenarna – Panel Dyskusyjny

Tytuł Sesji: Optymalny mix energetyczny dla Polski – czyli jaki?

11:30-12:00            Przerwa kawowa

12:00-13:30            Sesja Plenarna – Panel Dyskusyjny

Tytuł Sesji: Szanse i zagrożenia dla kogeneracji na lokalnych rynkach ciepła

13:30-14:30             Obiad

14:30-16:00             Panel Dyskusyjny

Tytuł Sesji: Jaka przyszłość dla polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych?

16:00-16:30             Przerwa kawowa

16:30-18:00             Panel  Dyskusyjny

Tytuł Sesji: Odnawialne Źródła Energii w energetyce i ciepłownictwie – kluczowe aspekty ekonomiczne i techniczne

19:00                        Kolacja

20:00                        Koncert i spotkanie towarzyskie

Wtorek 17 marca 2020 r.

Od 8:00                  Rejestracja uczestników

9:00-10:30             Panel Dyskusyjny

Tytuł Sesji: Rynek paliw dla energetyki i ciepłownictwa

10:30-11:00            Przerwa kawowa

11:00-12:30            Panel Dyskusyjny

Tytuł Sesji: Konsument na rynkach energii elektrycznej i ciepła

12:30-13:30            Obiad

13:30-15:00            Równoległe sesje tematyczne

15:00-15.15            Zakończenie konferencji

Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski

16:00-18:00            Obrady Walnego Zebrania PAEE

 

*Organizatorzy zastrzegają możliwość korekty programu.