Program Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018

Ramowy program konferencji:
Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018

19-20 marca 2018 r.

Poniedziałek 19 marca 2018 r.

9:00                           – rejestracja uczestników

09:45-10:00              – otwarcie konferencji

10:00-11:30              – Sesja Plenarna

Tytuł Sesji: Dylematy energetyki w świetle zmieniających się uwarunkowań na rynkach paliw i energii

11:30-12:00               – przerwa kawowa

12:00-13:30               – Sesja Plenarna – Panel Dyskusyjny

Tytuł Sesji: Innowacyjne ciepłownictwo – slogan a rzeczywistość biznesowa

13:30-14:30              – obiad

14:30-16:00              – obrady w równoległych Sesjach tematycznych

Tytuł Sesji A: Dylematy przedsiębiorstw energochłonnych – zakup energii na rynku vs własne źródła
Tytuł Sesji B: Ekonomika i zarządzanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie energetycznym

16:00-16:30               – przerwa kawowa

16:30-18:00              – obrady w równoległych Sesjach tematycznych

Tytuł Sesji A: Nowe technologie w sektorze paliwowo-energetycznym – aspekty ekonomiczne
Tytuł Sesji B: Wyzwania energetyki i ciepłownictwa w świetle zaostrzonych wymogów środowiskowych

19:00                         – kolacja i spotkanie towarzyskie

Wtorek 20 marca 2018 r.

9:00-10:15                 – Sesja Plenarna – Panel Dyskusyjny

Tytuł Sesji: Przyszłość węgla w Polsce w dobie promocji gospodarki innowacyjnej

10:15-10:45               – przerwa kawowa

10:45-12:00               – Sesja Plenarna – Panel Dyskusyjny

Tytuł Sesji: Czy rynek mocy zablokuje rozwój klastrów energii?

12:00-12:30               – Sesja Posterowa

12:30-12:45               – zakończenie konferencji

Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski

13:00-14:00                – obiad

14:00-16:00                – Obrady Walnego Zebrania PAEE