Tematy sesji i paneli

 • Jak rynek mocy zmieni polską energetykę? Wnioski i rekomendacje po pierwszych aukcjach mocy
 • Jak rynek mocy wpłynie na krajowy rynek paliw?
 •  

  Przedsiębiorstwa energochłonne na rynku mocy  – mrzonki czy realne szanse poprawy rentowności?

 • Kodeksy sieciowe a funkcjonowanie przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych
 • Dylematy wyboru optymalnego mechanizmu wsparcia rozwoju kogeneracji
 • Magazynowanie energii – wybrane aspekty ekonomiczne i techniczne
 • Klastry energii – pierwsze doświadczenia
 • Modelowanie i prognozowanie w kontekście wdrażania rynku mocy
 • Innowacyjne technologie w światowej energetyce – aspekty ekonomiczne i techniczne