Zgłoszone referaty

Referaty planowane do wygłoszenia podczas Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019:

Lista referatów zostanie zaktualizowana po zgłoszeniu tytułów referatów.

Podczas Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018 zostały wygłoszone między innymi następujące referaty:

Benysek G. – „Wpływ technologii Vehicle to Grid (V2G) na pracę systemu elektroenergetycznego”

Biały R., Janusz P., Ruszel M., Szurlej A. – „Znaczenie dostaw LNG w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny krajów UE”

Dołęga W. – „Krajowa sieciowa infrastruktura elektroenergetyczna – wyzwania i zagrożenia”

Drożdż W. – „Operator systemu dystrybucji w dobie wyzwań innowacyjnej energetyki”

Janusz P. – „Wpływ konkurencji na ceny usług magazynowania gazu ziemnego w UE”

Kaliś H. – „Konkurencyjność polskiego przemysłu w aspekcie kosztów energii elektrycznej”

Kapłan R., Grzesiak P. – „DEA jako metoda oceny technologii energetycznych”

Kuczyńska-Łażewska A. – „Kluczowe problemy procesu recyklingu zużytych modułów fotowoltaicznych II generacji”

Kustra A. – „Determinanty polityki inwestycyjnej wspierającej wzrost wartości w paliwowo-energetycznej grupie kapitałowej”

Łamasz B., Iwaszczuk N. – „Strategie straddle i guts w zabezpieczaniu cen ropy WTI”

Matan K. – „Pozyskanie innowacyjnych metod modernizacji bloków energetycznych przy wykorzystaniu modelu zamówień przedkomercyjnych”

Mirowski T., Mokrzycki E., Filipowicz M., Sornek K. – „Charakterystyka wybranych technologii produkcji energii z biomasy krajowej”

Miśkiewicz R. – „Znaczenie transferu wiedzy na rynku energii”

Mucha-Kuś K., Sołtysik A., Zawadzki K. – „Rozwój klastrów energii w kreowaniu optymalnego Energy mix”

Nowak W. – „Nowe technologie i przyszłość energetyki”

Pera K. – „Dylematy oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce”

Sowiński J. – „Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej z OZE w warunkach niepewności na rynku”

Szczerbowski R. – „Wyzwania polskiego sektora wytwórczego do 2030 roku”

Szkutnik J. – „Informatyzacja w sektorze energetycznym jako element podnoszenia bezpieczeństwa państwa”

Ściążko M., Chmielniak T., Stępień L. – „Dylematy inwestycyjne wdrażania technologii zgazowania w Polsce”

Zborowski K. – „Wyzwania stawiane przed ciepłownictwem polskim w zakresie dotrzymania norm emisji i efektywności energetycznej”