Sesja Studencka

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Sekcję Studentów Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, http://www.paee.org.pl). Zgłoszone referaty zostaną zaprezentowane podczas Sesji Studenckiej, odbywającej się na nadchodzącym Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020.

Temat obrad Sesji brzmi:
„Przyszłość krajowego rynku paliw i energii – perspektywy na nową dekadę”

Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2020 roku w Hotelu Qubus w Krakowie i będzie otwierała trzecie Forum Gospodarki Energetycznej. Konkurs skierowany jest do studentów pierwszego oraz drugiego stopnia. Aby wystąpić podczas Sesji należy przygotować prezentację oraz abstrakt podsumowujący i przesłać je na adres e-mail (fge@min-pan.krakow.pl) do 10 stycznia 2020 r. wraz z wypełnioną Kartą Uczestnictwa. Wybrani referenci będą mieli okazję wygłoszenia swoich referatów przed uczestnikami Forum oraz (w przypadku zwycięstwa) publikacji artykułu w czasopiśmie Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN.

Inicjatywa ta jest wyjątkową okazją do zaprezentowania swoich zainteresowań przed gronem ekspertów z branży paliwowo-energetycznej oraz innych studentów zajmujących się podobną tematyką. Dodatkowo prelegenci mają szansę na zdobycie cennych nagród rzeczowych przygotowanych przez sponsorów.