Sesja Studencka

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi prośbami termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 28 stycznia 2019 r. Przypominamy o konieczności zachowania formy zgłoszenia i przesłania Karty Uczestnictwa, prezentacji oraz abstraktu.


Sesja Studencka, odbywająca się po raz pierwszy na nadchodzącym Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019, jest nową inicjatywą, podjętą przez Sekcję Studentów Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, http://www.paee.org.pl).

Sesja odbędzie się w dniu 17 marca 2019 roku w Hotelu Qubus w Krakowie i będzie otwierała drugie Forum Gospodarki Energetycznej. Aby w nim uczestniczyć, studenci pierwszego oraz drugiego stopnia muszą wziąć udział w organizowanym konkursie o temacie: „Wyzwania sektora paliwowo-energetycznego w świetle zmieniających się uwarunkowań rynkowych i formalno-prawnych”.  W konkursie należy przygotować prezentację oraz abstrakt (one-pager) ją podsumowujący i wysłać je na adres e-mail (fge@min-pan.krakow.pl) do 28 stycznia 2019 r. Wybrani referenci będą mieli okazję wygłoszenia swoich referatów przed uczestnikami Forum oraz (w przypadku zwycięstwa) publikacji w Zeszytach Naukowych IGSMiE PAN.

Inicjatywa ta jest wyjątkową okazją do zaprezentowania swoich zainteresowań przed gronem ekspertów z branży paliwowo-energetycznej oraz innych studentów zajmujących się podobną tematyką. Dodatkowo prelegenci mają szansę na zdobycie cennych nagród rzeczowych przygotowanych przez sponsorów. W związku z tym, jako Sekcja Studencka PAEE, chcielibyśmy serdecznie zaprosić do wzięcia udziału  w konkursie i pojawienia się na pierwszej Sesji Studenckiej Forum Gospodarki Energetycznej