Rejestracja otwarta!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy dodatkowe miejsca na publikację referatów w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (9 pkt. według listy czasopism punktowanych MNiSW). Ostateczny termin zgłoszenia oraz dostarczenia pełnych tekstów referatów upływa 31 stycznia 2018 roku. Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Ramowym Programem Konferencji oraz Listą zgłoszonych wystąpień.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu zgłaszania tematów referatów. Ostateczny termin zgłoszenia tytułu referatu upływa 15 grudnia 2017 roku. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Ramowym Programem Konferencji.Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w dniach 19–20 marca 2018 roku w hotelu Qubus w Krakowie.

Forum Gospodarki Energetycznej stanowi nowe wydarzenie wśród licznej rzeszy konferencji i sympozjów energetycznych – ambicją organizatorów jest stworzenie oryginalnej platformy wymiany myśli, poglądów i współpracy w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej.

Organizatorem konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018 jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, www.paee.org.pl), będącym afiliacją prestiżowego International Association for Energy Economics (IAEE). IGSMiE PAN posiada bogate doświadczenie w organizacji renomowanych konferencji, jednak wsparcie merytoryczne ze strony PAEE stanowi dodatkową gwarancję jakości i wyjątkowości tego wydarzenia.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia”. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo‑energetycznego. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników zaowocuje nawiązaniem cennych kontaktów oraz przyniesie zmianę spojrzenia na wiele problemów.

Zgłoszone referaty, po spełnieniu wymaganych warunków, zostaną opublikowane:

  • w czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN (Polityka Energetyczna lub Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN – odpowiednio 10 i 9 pkt. według listy czasopism punktowanych MNiSW) – warunkiem jest przedstawienie referatu na konferencji oraz otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji,
  • w materiałach konferencyjnych (płyta CD zawierająca zgłoszone referaty).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Dla Uczestników.

Z energetycznym pozdrowieniem,

Jacek Kamiński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
konferencji Forum Gospodarki Energetycznej