FGE KRAKÓW 2020 – podsumowanie

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2020 roku odbyła się trzecia konferencja z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej organizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski, które jest afiliacją International Association for Energy Economics. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem Energetyka i ciepłownictwo – wyzwania na nową dekadę.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się Studencka Sesja Naukowa zatytułowana Przyszłość krajowego rynku paliw i energii – perspektywa na nową dekadę, połączona z konkursem na najlepszy referat zgodny z tematyką konferencji. Sesja była wyjątkowym wydarzeniem dla młodych adeptów nauki. Otrzymali oni możliwość prezentacji wyników badań przed licznym gronem pracowników uczelni, przedstawicieli Spółek z sektora paliwowo-energetycznego oraz innych studentów. Była to doskonała okazja do dyskusji nad wyzwaniami sektora paliwowo-energetycznego, jak również nawiązania kontaktów, które w przyszłości pozwolą podjąć pracę w sektorze energetyki i ciepłownictwa. Po zakończeniu Sesji odbyła się uroczysta kolacja w trakcie której wręczone zostały dyplomy i nagrody dla zwycięzców Sesji. Partnerem Sesji oraz fundatorem nagród w konkursie była Enea S.A.

W dniu 31.08.2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Konferencji, którego dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Prezes Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMIE PAN. Tuż po rozpoczęciu odbyła się pierwsza sesja plenarna pt. Racjonalny mix energetyczny – czyli jaki?, w której paneliści dyskutowali na temat kierunków rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Oprócz technologii wytwórczych wpływających na krajowy mix energetyczny skupiono się również na roli państwa i przyjmowanych dokumentów w kreowaniu polityki energetycznej. Dyskusję moderowaną przez Pana Redaktora Rafała Zasunia (WysokieNapięcie.pl) poprzedził referat wprowadzający prof. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej. Oprócz samego referenta w dyskusji uczestniczyli dr inż. Rafał Gawin (Prezes Urzędu Regulacji Energetyki), dr Dawid Klimczak (Członek Zarządu, LERTA), dr hab. Krzysztof Zamasz (Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, Veolia Energia Polska) oraz Piotr Zawistowski (Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii). Partnerem sesji było Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski oraz TAURON Energia Polska.

Po krótkiej przerwie, we współpracy z Węglokoks Energia Sp. z o.o., odbył się panel dyskusyjny pt. Szanse i zagrożenia dla kogeneracji na lokalnych rynkach ciepła. Uczestnicy dyskusji rozważali m.in, które technologie w najbliższej dekadzie będą kluczowe dla spełnienia wymagań zapotrzebowania na ciepło – kogeneracja, ciepłownie OZE, ciepło z odpadów, czy też odpowiednia kombinacja wskazanych technologii. Panel rozpoczął referat Pana Jacka Szymczaka Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – moderatora Panelu. W dyskusji udział wzięli: Jacek Boroń (Prezes Zarządu, Węglokoks Energia), dr inż. Sławomir Gibała (Wiceprezes Zarządu, TAURON Ciepło), Paweł Kaliński (Dyrektor Departamentu Rynku Ciepła, PGE Energia Ciepła), dr Marek Mrówczyński (Prezes Zarządu, InstalMedia) oraz Remigiusz Nowakowski (Dyrektor Wykonawczy ds. ciepłownictwa i chłodzenia w Fortum oraz Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych).

W trzecim Panelu pt. Jaka przyszłość dla polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych? omawiane były zagadnienia związane z funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznych i sieci ciepłowniczych. Spółki dystrybucyjne przedstawiły również dokonania związane z realizacją modernizacji i nowych inwestycji. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Pan Robert Zasina (Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja oraz Prezes PTPiREE). W dyskusji wzięli udział: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. USz. (Wiceprezes ds. innowacji i logistyki, Enea Operator oraz Uniwersytet Szczeciński), dr inż. Grzegorz Kinelski (Dyrektor Departamentu Obrotu Energią, Veolia Energia Polska), Remigiusz Nowakowski (Dyrektor Wykonawczy ds. ciepłownictwa i chłodzenia w Fortum oraz Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych) a także wspomniany już Pan Robert Zasina. Moderatorem dyskusji był Redaktor Rafał Zasuń (WysokieNapiecie.pl). Partnerem Sesji była Grupa Enea S.A.

Ostatni panel dyskusyjny pierwszego dnia Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020 zatytułowany był Odnawialne źródła energii w energetyce i ciepłownictwie – kluczowe aspekty ekonomiczne i techniczne. Partnerem Panelu była Towarowa Giełda Energii S.A. Dyskusja moderowana przez Bartłomieja Derskiego (WysokieNapiecie.pl) została poprzedzona dwoma referatami wprowadzającymi autorstwa Grzegorza Wiśniewskiego (Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej) oraz Mariana Łyko (Prezes Zarządu, MPEC Kraków). Podczas panelu poruszane były tematy związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przedstawiona została również przygotowana przez MPEC Kraków mapa ciepła wraz z wszystkimi wartościowymi danymi deklarującymi kierunki rozwoju energetyki cieplnej miasta. W panelu udział wzięli: Marian Łyko (Prezes Zarządu, MPEC Kraków), Grzegorz Wiśniewski (Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej), dr inż. Bartosz Krysta (Dyrektor Handlowy, Veolia Energia Warszawa), Michał Orłowski (Dyrektor Wykonawczy, TAURON Polska Energia) oraz dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO (Politechnika Opolska).

Intensywny dzień pełen dyskusji zakończony został kolacją oraz spotkaniem towarzyskim w „Mile Stone” Jazz Club w Hotelu Qubus.

Drugi dzień konferencji rozpoczął Panel pt. Rynek paliw dla energetyki i ciepłownictwa, moderowany przez Redaktora Wojciecha Jakóbika (Biznes Alert). Podczas dyskusji poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym i wdrażaniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Przedmiotem debaty była również neutralność klimatyczna kontynentu. Uczestnicy zastanawiali się czy Europa jest w stanie do 2050 r. stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.  Wprowadzeniem do tej tematyki było wystąpienie dr hab. inż. Adama Szurleja, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza). Przedstawione podczas dyskusji merytoryczne opinie i celne spostrzeżenia pozwoliły spojrzeć na rynek paliw z różnych perspektyw. Zadbali o to uczestnicy panelu: dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMIE PAN (Dyrektor IGSMiE PAN), dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr Dawid Klimczak (Członek Zarządu, LERTA), dr inż. Łukasz Herezy (Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, LW Bogdanka) oraz Piotr Potoniec (Dyrektor ds. handlowych, TAURON Wydobycie). Partnerem panelu była LW Bogdanka.

Ostatnim panelem podczas tegorocznej konferencji była sesja pt. Konsument na rynkach energii elektrycznej i ciepła, która odbyła się dzięki współpracy z Veolia Energia Polska. Sesja ta była wartościowym zwieńczeniem wszystkich dyskusji panelowych. W jej trakcie przeanalizowano rolę konsumenta na rynka energii elektrycznej i ciepła. Skupiono się na roli konsumenta zarówno jako odbiorcy, ale też i wytwórcy energii. Borys Tomala (Prezes Zarządu, LERTA) wygłosił referat wprowadzający do tematyki poruszanej podczas Sesji. Dyskusję moderował Redaktor Wojciech Jakóbik (Biznes Alert), a udział w dyskusji wzięli: dr inż. Paweł Jastrzębski (Dyrektor ds. Innowacji, MPEC Kraków), Ireneusz Perkowski (Dyrektor Biura Obrotu Energią, Control Process), dr inż. Tomasz Mirowski (IGSMiE PAN), Borys Tomala (Prezes Zarządu, LERTA) oraz dr inż. Grzegorz Kinelski (Dyrektor Departamentu Obrotu Energią, Veolia Energia Polska).

Ostatnim wydarzeniem na tegorocznej konferencji była Naukowa Sesja Tematyczna, prowadzona przez dr inż. Tomasza Mirowskiego (IGSMiE PAN), której Partnerami były firmy Geodivision oraz CashDirector. W trakcie sesji przedstawiono następujące referaty:

  • dr inż. Paweł Jastrzębski (MPEC Kraków): Mapa ciepła – innowacyjne rozwiązania MPEC Kraków
  • Dariusz Łazor (Geodivision): Analityka geoprzestrzenna wspierająca decyzje biznesowe w energetyce
  • Patrycja Strzelecka (CashDirector): Usługi dodane jako wsparcie MŚP w czasie pandemii
  • Anna Kielerz/Monika Porzerzyńska-Antonik (Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Katowicach): Perspektywy dla węgla kamiennego w energetyce zawodowej i ciepłownictwie
  • Sławomir Sowa (Politechnika Poznańska): Zastosowanie systemów energetyki odnawialnej sposobem na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Po zakończeniu wszystkich prezentacji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN, serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział w Forum Gospodarki Energetycznej 2020 i zaprosił na przyszłoroczną konferencję. Żywe dyskusje pełne merytoryki oraz duże zainteresowanie konferencją potwierdziły, że zaproponowana formuła spotkań wokół sektora paliwowo-energetycznego w Krakowie to dobre rozwiązanie, pozwalające na wymianę opinii i poglądów w najważniejszych kwestiach. 

Tegoroczne Forum zgromadziło około 110 osób, a podczas Sesji Forum przeprowadzono 6 moderowanych dyskusji panelowych oraz wygłoszono łącznie 12 referatów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Minister Klimatu dr Michał Kurtyka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dr inż. Rafał Gawin, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami Strategicznymi Forum byli Enea S.A. i TAURON Polska Energia.
Partnerami wspierającymi Veolia, Węglokoks Energia oraz MPEC Kraków.
Ponadto partnerami konferencji byli: Miasto Kraków, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, geodivision oraz CashDirector.

Patronami medialnymi Forum Gospodarki Energetycznej byli: Radio Kraków, Polskie Radio Katowice, BiznesAlert.pl, Cire.pl, Magiczny Kraków (kraków.pl), INSTAL, Radio 1.7, wysokienapiecie.pl

Nowa data Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poprzedniego komunikatu dotyczącego przesunięcia terminu Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020, uprzejmie informujemy, że konferencja odbędzie się w dniach 30 sierpnia – 1 września 2020 roku. Miejsce konferencji pozostaje bez zmian.

Jeszcze raz zapewniamy, że wszystkie przesłane do nas karty uczestnictwa zachowują swoją ważność. W sytuacji braku możliwości wzięcia udziału w Forum w nowym terminie uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem Forum.

Łączymy wyrazy szacunku,

Komitet Organizacyjny
Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020

Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie Energies

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Energies (Open Access Journal liczba punktów MNiSW: 140, Impact Factor: 2,7), w numerze specjalnym zatytułowanym Economic and Policy Challenges of the Energy Transition in CEE Countries, pod redakcją dr hab. inż. Jacka Kamińskiego, prof. IGSMiE PAN. Tematyka zgłaszanych artykułów powinna dotyczyć szeroko rozumianych wyzwań stojących przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej w związku z transformacją energetyczną w kierunku gospodarki nisko- lub zeroemisyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/economic_policy_challenges_energy_transition_CEE_countries

Termin zgłaszania artykułów upływa: 10 stycznia 2021 r.

FGE KRAKÓW 2020 – zmiana terminu

Szanowni Państwo,

w świetle nowych informacji w sprawie niezbędnych działań prewencyjnych zapobiegających rozwojowi koronawirusa w Polsce, podjęliśmy decyzję o przesunięciu Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020 na inny termin. Kierowani odpowiedzialnością za zdrowie uczestników konferencji wierzymy, że jest to właściwa decyzja.

Z góry dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Partnerom konferencji za wyrozumiałość, wyrażając jednocześnie nadzieję, że spotkamy się w Krakowie w innym terminie. Zapewniamy, że wszystkie przesłane do nas karty uczestnictwa zachowają swoja ważność. W kolejnych komunikatach poinformujemy Państwa o nowym terminie FGE KRAKÓW 2020.

Równocześnie pragniemy przeprosić wszystkich uczestników i panelistów za wszelkie trudności wynikające z podjętej przez nas decyzji.

Łączymy wyrazy szacunku,

Komitet Organizacyjny
Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
adres e-mail: fge@min-pan.krakow.pl
tel.: +48 12 633-02-96
kom.: +48 665-922-440
witryna internetowa: www.forum-ge.pl

FGE KRAKÓW 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020, odbędzie się w dniach 15–17 marca 2020 roku w hotelu Qubus Kraków (ul. Nadwiślańska 6). Wzorem ubiegłych lat, w konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele zarówno środowiska naukowego, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji działających w obszarze szeroko rozumianego sektora paliwowo-energetycznego.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Energetyka i ciepłownictwo – wyzwania na nową dekadę”.

Najważniejsze linki:

Program Konferencji

Prelegenci FGE KRAKÓW 2020

Karta Uczestnictwa

FGE KRAKÓW 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej konferencji Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w dniach 15–17 marca 2020 roku w hotelu Qubus w Krakowie.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Energetyka i ciepłownictwo – wyzwania na nową dekadę”. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo energetycznego. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników zaowocuje nawiązaniem cennych kontaktów oraz przyniesie zmianę spojrzenia na wiele problemów.

Zgłoszone referaty, po spełnieniu wymaganych warunków, mogą zostać opublikowane:

  • w formie artykułu w punktowanych czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN (Polityka Energetyczna lub Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN) lub czasopiśmie INSTAL – warunkiem jest przedstawienie referatu na konferencji oraz otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji,
  • jako prezentacja w materiałach konferencyjnych (płyta CD zawierająca zgłoszone referaty).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Dla Uczestników.

Z energetycznym pozdrowieniem,
Jacek Kamiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
konferencji Forum Gospodarki Energetycznej

Szanowni Państwo,

17-19 marca 2019 roku odbyła się druga konferencja z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej organizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski, które jest afiliacją International Association for Energy Economics. Konferencja odbyła się pod hasłem Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Czytaj dalej

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020

Drodzy uczestnicy Konferencji,

w związku ze zbliżającym się Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020,które odbędzie się w dniach 30 sierpnia-1 września 2020 roku przekazujemy informacje organizacyjne dotyczące zachowania środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczestników ma dla nas priorytetowe znaczenie.

[https://fge2018.files.wordpress.com/2020/08/zasady-bezpieczenstwa-fge-krakow-2020.pdf]

Zachęcami również do zapoznania się z zasadami Polityki Bezpieczeństwa obowiązującymi w hotelach sieci QUBUS oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju.

[https://fge2018.files.wordpress.com/2020/08/2020.06.22-regulamin-covid-19-mice.pdf]
[https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy]

Łączymy wyrazy szacunku

Komitet Organizacyjny
Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020