Tauron zastanawia się nad inwestycją w energetykę wiatrową

Prezes Tauronu, Filip Grzegorczyk, poinformował że grupa bada rynek pod kątem akwizycji w segmencie energetyki wiatrowej oraz rozważa własny projekt morskich farm wiatrowych. Uzależnia decyzję jednak od kształtu rynku mocy oraz ustawy kogeneracyjnej.

Grupa liczy na to, że rynek mocy pomoże zbudować pozycję finansową pozwalającą na modernizację grupy w kierunku OZE. Zastanawiają się, nie tylko nad akwizycją, ale biorą pod uwagę również własne inwestycje.

Wobec farm offshore prezes Grzegorczyk stwierdza, że grupa chciałaby inwestować energetykę wiatrową, ale muszą poczekać na ustawę, która określi jak opłacalna może być to inwestycja.

Źródło: https://www.cire.pl/item,165095,1,0,0,0,0,0,grzegorczyk-tauron-rozwaza-inwestycje-w-energetyke-wiatrowa.html

Padł rekord zapotrzebowania na energię. Konieczny był import.

W czwartek 21.06.2018 padł nowy letni rekord zapotrzebowania na energię w Polsce. Około południa wynosiło ono nawet 23 429 MW, przy produkcji 21 593 MW. Konieczne było importowanie energii elektrycznej z Niemiec, Szwecji i Litwy. Rekord z 1 sierpnia poprzedniego roku był o 200 MW niższy.

Rzecznik Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Beata Jarosz, wyjaśniła tak duże zapotrzebowanie wysoką temperaturą. Mimo takiej sytuacji obyło się bez niespodziewanych awarii oraz niekorzystnych zjawisk i nie ma problemu z pokryciem zapotrzebowania.

Źródło: http://energetyka.wnp.pl/jest-pierwszy-letni-rekord-zapotrzebowania-na-energie-elektryczna,325577_1_0_0.html

Metropolitalny projekt „Energia dla seniora”

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zawiązana została grupa zakupowa, w której partycypuje 88 podmiotów, w tym 41 miast i gmin oraz obiektów użyteczności publicznej.

Grupa ma zajmować się m. in. uzyskiwaniem atrakcyjnych finansowo dostaw energii elektrycznej od 2019 roku i obejmować ma osoby powyżej 65 roku życia. Wynegocjowanie korzystnych ofert ma być możliwe dzięki dużej ilości nabywanej energii. Dostawca zostanie wybrany na drodze przetargu, którego rozpoczęcie nastąpi na przełomie czerwca i lipca.

 

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/metropolia-tworzy-grupe-zakupowa-i-pracuje-nad-projektem-energia-dla-seniora,109237.html

Elektrownia Opole obniży emisję NOx

Dzięki podpisanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowie, Elektrownia Opole rozbuduje dotychczas istniejące instalacje redukcji emisji NOx do wartości poniżej 150 mg/Nm3. Przewidywane koszty inwestycji wyniosą ok. 300 mln zł. Oprócz planowanej rozbudowy instalacji redukującej emisję NOx modernizacja ma objąć również zwiększenie powierzchni ogrzewalnej przegrzewacza pary wtórnej oraz ochronę ekranów komory paleniskowej przed korozją dzięki zastosowaniu powłok ochronnych. Prace zostaną przeprowadzone w latach 2019 -2021.

 

Źródło: https://www.cire.pl/item,164678,1,0,0,0,0,0,w-elektrowni-opole-rozbuduja-instalacje-redukcji-emisji-nox-.html

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej może się stać przedmiotem obrad Rady Ministrów.

Józef Sobolewski, dyrektor Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii, stwierdził w rozmowie z portalem WNP.pl, że w najbliższym czasie aktualizacja PPEJ może stać się tematem obrad Rady Ministrów. Dodał, że z formalnego punktu widzenia jest ona gotowa, a teraz trwają jedynie prace dodatkowe.

Dyrektor w rozmowie podkreślał, że określenie modelu finansowania elektrowni jądrowej nie powinno być traktowanie jako najważniejszy element całego programu, ponieważ kwestia jej budowy dotyczy bardzo szerokich interesów państwa.

Pojawiła się również informacja dotycząca wyboru dostawcy technologii. Dyrektor powiedział, że wybór ten nie zostanie raczej przeprowadzony w formie przetargu publicznego, a ważną przesłanką będzie kraj pochodzenia technologii. Dodał jednak, że nie ma tu narzucania ograniczeń, a każdy, kto dysponuje odpowiednią technologią, może wziąć udział w dialogu technicznym.

http://energetyka.wnp.pl/energetyka_atomowa/za-dwa-miesiace-rzad-zajmie-sie-programem-jadrowym,323506_1_0_0.html