Dziękujemy!

Dziękujemy uprzejmie za udział w Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018. Wyrażona osobiście obecność jest dla nas zaszczytem – mamy nadzieję, że spędzony w Krakowie czas nie był stracony, a wrażenia wyniesione z naszej konferencji stanowić będą inspirację do wszelkiego rodzaju konstruktywnych przemyśleń i działań. Ufamy też, że będziemy do siebie powracać.

Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że powodzenie konferencji zawdzięczamy naszym Partnerom Strategicznym i Wspierającym – zapraszamy zatem wszystkich entuzjastów do wspierania inicjatywy Forum w roku przyszłym. Wierzymy, że dzięki Państwa aktywnemu zaangażowaniu będziemy mogli przekraczać niemożliwe.

Z energetycznym pozdrowieniem,

Jacek Kamiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Forum Gospodarki Energetycznej


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Hotelu Qubus brak już wolnych miejsc noclegowych w dn. 19/20.03.2018 r.

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w położonym w odległości 250m od Hotelu Qubus – Aparthotel Adler. Osoby pragnące zarezerwować pokój przez sekretariat konferencji prosimy o kontakt telefoniczny przed wysłaniem opłaty rejestracyjnej. Dla osób realizujących rezerwację we własnym zakresie, przy rezerwacji telefonicznej lub mailowej na hasło Forum GE obowiązuje zniżka dla gości konferencji.

Organizatorzy
Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018


Szanowni Państwo,
Drodzy Uczestnicy Konferencji,

Bardzo miło nam poinformować, że dostępny jest już pełny program naszej konferencji.
Można go pobrać w zakładce Program Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy dodatkowe miejsca na publikację referatów w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (9 pkt. według listy czasopism punktowanych MNiSW). Ostateczny termin zgłoszenia oraz dostarczenia pełnych tekstów referatów upływa 31 stycznia 2018 roku. Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Ramowym Programem Konferencji oraz Listą zgłoszonych wystąpień.



Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu zgłaszania tematów referatów. Ostateczny termin zgłoszenia tytułu referatu upływa 15 grudnia 2017 roku. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Ramowym Programem Konferencji.



Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w dniach 19–20 marca 2018 roku w hotelu Qubus w Krakowie.

Forum Gospodarki Energetycznej stanowi nowe wydarzenie wśród licznej rzeszy konferencji i sympozjów energetycznych – ambicją organizatorów jest stworzenie oryginalnej platformy wymiany myśli, poglądów i współpracy w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej.

Organizatorem konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018 jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, www.paee.org.pl), będącym afiliacją prestiżowego International Association for Energy Economics (IAEE). IGSMiE PAN posiada bogate doświadczenie w organizacji renomowanych konferencji, jednak wsparcie merytoryczne ze strony PAEE stanowi dodatkową gwarancję jakości i wyjątkowości tego wydarzenia.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia”. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo‑energetycznego. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników zaowocuje nawiązaniem cennych kontaktów oraz przyniesie zmianę spojrzenia na wiele problemów.

Zgłoszone referaty, po spełnieniu wymaganych warunków, zostaną opublikowane:

  • w czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN (Polityka Energetyczna lub Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN – odpowiednio 10 i 9 pkt. według listy czasopism punktowanych MNiSW) – warunkiem jest przedstawienie referatu na konferencji oraz otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji,
  • w materiałach konferencyjnych (płyta CD zawierająca zgłoszone referaty).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Dla Uczestników.

Z energetycznym pozdrowieniem,

Jacek Kamiński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
konferencji Forum Gospodarki Energetycznej